S-a reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Modificările vizează introducerea unor măsuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, în condiţiile în care contractele de management încetează de drept înainte de începutul noului an şcolar (2021-2022). În acest sens, Ministerul Educaţiei a iniţiat proiectul prin care se realizează extinderea bazei de selecţie şi introducerea unor criterii de performanţă în susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.
Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condiţiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educaţional. Prin urmare, se vor putea prezenta:

  • la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadre didactice titulare care nu au calitatea de experţi în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat şi au cel puţin cinci ani vechime în învăţământ.
  • la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi gradul didactic l sau II.
  • la concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi titlul de doctor sau gradul didactic I.
    Promovarea candidaţilor înscrişi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se poate face doar in condiţiile în care aceştia au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba de interviu.
  • Proiectul este iniţiat ca urmare a unei analize obiective a nevoilor sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, din perspectiva asigurării unui management de calitate.
  • Profesionalizarea guvernanţei şcolilor se încadrează atât în obiectivele proiectului „România Educată”, cât şi în Programul de guvernare. Extinderea bazei de selecţie a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ preuniversitar şi reevaluarea criteriilor de performanţă vor avea ca efect creşterea calităţii actului educaţional, fiind în concordanţă cu principiul eficienţei, reglementat la art. 3 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia avem obligaţia, în calitate de autoritate în domeniul educaţiei, de a urmări obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ziua Mondială a Sclerozei Multiple 2021

Tema din 2021 a Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, marcată în fiecare an pe data de 30 mai, este „Conectare”, semnificând nevoia persoanelor cu această afecţiune neurodegenerativă de a se conecta la ei înşişi, la comunitate, de a depăşi barierele sociale impuse de boală şi de a avea acces la […]