Profesorii pot reveni la încheierea clasică a situaţiilor şcolare

0 0

Profesorii pot reveni la încheierea clasică a situaţiilor şcolare, transmite Ministerul Educaţiei printr-o notă, nr. 3808/DGIPI din 7 iunie 2021. Asta cu toate că în regulament încă este prevăzută încheierea situaţiei şcolare cu doar două note, ca excepţie pentru acest an şcolar. Documentul prevede şi faptul că în acest an la examenele naţionale, spre deosebire de anul trecut, nu se mai măsoară temperatura candidaţilor.
„În toate unităţile de învăţământ, încheierea situaţiilor şcolare se va face conform Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII, Capitolul III, Secţiunea I, art. 101 şi art. 107, alin 2, 4 şi 6”, scrie în adresa trimisă tuturor şcolilor. Textele din ROFUIP la care face trimitere nota ministerului sunt următoarele:

  • Art 101: „Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea, orientarea şi optimizarea acesteia.
  • Art 107, alin. 2: Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.
  • Art 107, alin. 4: Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.
  • Art 107, alin. 6: Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului”.
  • Reamintim că în acest an a fost introdusă încheierea mediilor cu doar două note, indiferent de numărul orelor prin ordinul 3.108 din 12 ianuarie 2021. Articolele au fost introduse în ROFUIP din 15 ianuarie 2021, prin publicarea în Monitorul Oficial nr 45:
  • Art 107, alin (4A1) „În anul şcolar 20202021, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru.
  • Art 107, (6A1) În anul şcolar 20202021, prin derogare de la prevederile alin. (6), elevii aflaţi în situaţie de cori-genţă vor avea cel puţin trei calificative/note, ultimul/a calificativ/notă fiind acordat/ă în ultimele două săptămâni ale semestrului.”

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ploile au făcut prăpăd

În Târgovişte, pe strada Fructelor, s-a acţionat pentru evacuarea apei din casă şi curte. A intervenit şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Târgovişte.La Răzvad, Valea Voievozilor, apa a inundat mai multe curţi şi grădini şi a prezentat riscul de a pătrunde în unele locuinţe. A fost inundat şi un […]