La ceas aniversar, 140 de ani de activitate umanitară pentru Crucea Roşie

gheorghe popescuPe data de 4 iulie 1876 a fost înfiinţată Crucea Roşie Română. Sunt 140 de ani de existenţă, de activitate umanitară în sprijinul persoanelor care au nevoie de ajutor. La invitaţia Preşedintelui Crucii Roşii Române, Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta a României, angajaţi, voluntari şi parteneri ai Crucii Roşii Române au marcat acest eveniment, la Palatul Elisabeta, pe 4 iulie 2016. La nivelul judeţului Dâmboviţa, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Dâmboviţa va organiza un Simpozion omagial al Crucii Roşii Române: „Crucea Roşie Română – 140 ani de umanitate”, dedicat tuturor membrilor şi voluntarilor activi ai Crucii Roşii,  Semilunii  Roşii sau Cristalului Roşu. Acest simpozion este programat în perioada 5 – 9 iulie 2016 la Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, România, având ca temă „Prezentare activităţi umanitare”. Simpozionul va avea ca participanţi, delegaţi din unele societăţi naţionale ale Crucii Roşii. Cu acest prilej va fi lansată şi o monografie a Crucii Roşii Dâmboviţa. Din program nu vor lipsi nici demonstraţiile de prim-ajutor.
Crucea Roşie Dâmboviţa, activă în orice moment
Un om sufletist, aproape de semeni, ambiţios şi care niciodată nu s-a dat bătut şi conduce cu mână de fier Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa este directorul Gheorghe Popescu. Echipa Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa, în permanenţă a fost foarte motivată şi determinată să facă treabă, a făcut de-a lungul zecilor de ani o imagine la nivelul judeţului Dâmboviţa, dar şi la nivel de ţară şi cu siguranţă va fi mult mai vizibilă şi în continuare. Mâna de fier a Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa, directorul Gheorghe Popescu a ţinut tot timpul legătura cu autorităţile locale, cu Direcţia de Asistenţă Socială, cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cu celelalte foruri din Administraţia Locală în aşa fel încât să vină în sprijinul cetăţenilor aflaţi în dificultate. Tipuri de dezastre în care a intervenit Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa în judeţul Dâmboviţa: inundaţii, incendii, alunecări de teren, etc.
Alte judeţe au fost sprijinite în caz de inundaţii: Vrancea, Galaţi, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj, Ialomiţa, Harghita, Argeş, Prahova, Bacău.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa este recunoscută ca persoană juridică -numărul şi data hotărârii judecătoreşti -1128/30.03.2004. Crucea Roşie Dâmboviţa se bazează pe sprijinul a peste 150 voluntari devotaţi din care peste 30 sunt activi la nivelul Filialei judeţene, iar restul, câte 23, la majoritatea subfilialelor din teritoriu.

Situaţia numărului de subfiliale şi comisii ale Filialei Dâmboviţa:
Subfiliale: municipale: 2
– orăşeneşti: 4
– comunale: 77
Comisii de Cruce Roşie: 82
De-a lungul timpului, având în vedere necesitatea obţinerii unui nivel cât mai mare de pregătire, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Dâmboviţa a iniţiat şi definitivat programe de instruire şi de reevaluare a membrilor detaşamentului judeţean de intervenţie în caz de calamităţi-dezastre.
Detaşamentul judeţean al Crucii Roşii Dâmboviţa participă în mod regulat la exerciţii de protecţie civilă.
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România -Filiala Dâmboviţa organizează anual (ianuarie – martie) un curs gratuit de pregătire destinat constituirii unor detaşamente de intervenţie în caz de calamităţi-dezastre la nivelul judeţului Dâmboviţa.

La ceas aniversar, 140 de ani de activitate umanitară pentru Crucea Roşie

Moment festiv la Crucea Roşie Dâmboviţa
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa prin intermediul voluntarilor derulează anual programe educative de tipul „Să învăţăm noţiunile elementare de prim ajutor” în cadrul liceelor şi şcolilor din judeţ.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa prin intermediul detaşamentului judeţean de intervenţie în caz de dezastre asigură primul ajutor în cadrul unor spectacole, concursuri, alte manifestări publice.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa, participă anual la Competiţia naţională de prim-aju-tor cu rezultate deosebite.
Asigură pregătirea şi participarea elevilor în cadrul concursului „Sanitarii pricepuţi” organizat de Crucea Roşie Dâmboviţa.crucea rosie
Anual:
– peste 100 unităţi şcolare participante;
– peste 500 elevi care sunt pregătiţi în domeniul acordării primului ajutor.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa poate organiza şi desfăşura o serie de Cursuri de prim-ajutor care să asigure pregătirea în domeniul acordarii primului ajutor premedical în caz de accident.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa organizează programe educative de tipul „Educaţia pentru viaţa de familie” precum şi campanii educaţionale organizate cu ocazia zilelor mondiale de sănătate.
Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa desfăşoară o serie de programe în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Privind activitatea de colaborare şi sprijin cu alte organizaţii similare din alte societăţi naţionale, Filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa a realizat o serie de întâlniri reciproce cu CR Germană şi CR Chineză.
„Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este o organizaţie umanitară membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, auxiliară autorităţii publice şi abilitată prin lege să asigure asistenţa umanitară în caz de dezastre şi să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Conform Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995 art.1, şi Statutului sau, Crucea Roşie Română este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor umanitar, auxiliară a autorităţilor publice.
Legea nr. 524/2004, art. 8. – „Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se bucură de protecţia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda”.
Principalele atribuţii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România sunt (Legea nr. 139/ 1995, Art. 11.): a) să acţioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregatească şi să acţioneze, ca auxiliară a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţa, atât persoane civile, cât şi militare;
b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivităţii;
c) să organizeze, la nivel naţional sau local, după caz, servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora;
d) să recruteze, să instruiască şi să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;
e) să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile
specifice;
f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;
g) să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor;
h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, acţiunile sale, cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Roşii, idealurile păcii, respectului şi înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele;
i) să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare; j) să participe, pe baza programelor iniţiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni.
Organizaţia noastră contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor şi la alinarea suferinţelor, prin programe şi servicii de sănătate în beneficiul tuturor categoriilor de persoane defavorizate din comunităţi, promovează participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice, organizează cursuri şi alte activităţi pentru formare şi perfecţionare profesională în domeniul sanitar, social, informează, consiliază, mediază şi în alte domenii în conformitate cu scopul său declarat, iniţiază şi sprijină programe şi proiecte sociale.
De asemenea, furnizează servicii de asistenţă socială primare şi specializate şi servicii medico-sociale prin mijloace fixe şi mobile, cum ar fi cantine şi ambulanţe sociale, pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, la nivel judeţean şi comunitar, ţinând cont de vulnerabilităţile şi capacităţile locale, promovează în spiritul legii activităţi de educaţie şi cultură civică, promovează acţiuni în scopul conştientizării comunităţii asupra importanţei ocrotirii mediului înconjurător, dezvoltă şi furnizează programe de formare continuă şi evaluează competenţele în domeniul asistenţei sociale, dezvoltă studii şi programe de cercetare şi educaţie relevante pentru beneficiarii săi, campanii şi programe de advocacy, în colaborare cu instiiuţii publice, companii, organizaţii neguvernamentale, altele, dezvoltă servicii multidisciplinare (medicale, sociale, psihologice, educaţionale) şi/sau specializate.
Ca şi activităţi prioritare dezvoltăm diferite programe şi acţiuni cu implicaţii în domeniul social, educativ şi la nivelul pregătirii şi interventiei în caz de dezastre, răspunzând în felul său nevoilor societăţii. Activităţi/servicii precum furnizarea cursurilor de prim-ajutor obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, furnizare de formare profesională pentru meseriile următoare: baby-sitter, infirmieră, asistent personal persoană cu handicap grav.
O altă componentă ipor-tantă este furnizarea de programe de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă pentru următoarele module servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare (hoteluri, moteluri, cabane, etc.), producţia şi distribuţia apei potabile şi producţia apei îmbuteliate, servicii de îngrijre corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc.), servicii de tip dezinfecţie, dezin-secţie şi deratizare, servicii sociale si servicii îngrijiri medicale la domiciliu”, a declarat director Crucea Roşie Dâmboviţa, Gheorghe Popescu. În continuare celor de la Crucea Roşie Dâmboviţa le urmăm multă putere de muncă şi multe realizări.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

PSD Dâmboviţa şi-a luat angajamentul de a obţine un rezultat excelent la alegerile parlamentare şi de a clasa judeţul în primele trei la nivel naţional

La sfârşitul săptămânii trecute, la Târgovişte a avut loc CExN al PSD. Cu această ocazie, preşedintele PSD, Liviu Dragnea s-a întâlnit cu primarii dâm-boviţeni la sediul partidului unde au purtat o mulţime de discuţii. S-a discutat despre problema descentralizării şi aducerii de atribuţii către autorităţile administraţiei publice locale corelat cu […]