Cinci programe naţionale de screening, cu finanţare europeană nerambursabilă

0 0

România va beneficia, în urma accesării fondurilor nerambursabile, de peste 191 milioane de euro pentru implementarea de programe de depistare precoce (screening) a cancerului de col uterin, cancerului de sân, tuberculozei, hepatitelor B,C şi D, precum şi pentru screening prenatal, precum şi pentru formarea personalului medical din domeniile prioritare de sănătate.
Ministerul Sănătăţii a mai derulat, la nivel national programul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, restul reprezintă programe care vor fi implementate în premieră.
În primă fază, peste 64,7 milioane de euro din cele 191 milioane de euro vor fi utilizate pentru pregătirea a peste 14.000 de specialişti (ex. medici, medici radiologi, senologi, anatomopatologi, epi-demiologi, tehnicieni de radiologie şi anatomie patologică, fizicieni, manageri de date, asistenţi medicali, asistenţi medicali comunitari, psihologi implicaţi în furnizarea serviciilor de sprijin/ suport, biologi, tehnicieni de laborator, registratori medicali, mediatori sanitari, alt personal medical etc.) în domeniile programelor prioritare de sănătate. Programele vor putea include schimburi de experienţă în alte State Membre. În acest sens, au fost aprobate 34 de proiecte în urma cărora cadrele medicale vor fi pregătite în managementul bolilor infecţioase transmisibile prioritare (tuberculoza; hepatite virale cronice B şi C), în managementul pre şi post natal al afecţiunilor cu impact asupra mortalităţii infantile, îngrijirea continuă a nou nascutului şi a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces, prevenţia nasterii premature şi îngrijirea nou nascu-tului prematur. Alte domenii de formare mai vizează managementul bolilor cardiovasculare, al afecţiunilor oncologice (cancer col, cancer mamar), diabet zaharat, al bolilor endocrine/disfuncţii tiroidiene, sănătate mintală şi boli rare (inclusiv genetică medicală).
Numărul proiectelor aprobate ar putea creşte după finalizarea de către MDRAPFE – AM POCU a procesului de contestaţii.
TUBERCULOZĂ
Peste 15 milioane de euro vor fi utilizate în domeniul tuberculozei, pentru „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.
În cadrul proiectului care va dura maxim 5 ani, un număr de 500 cadre medicale vor beneficia de programe de formare şi 70.000 persoane vor beneficia de servicii de sănătate de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente. Este prevăzut ca, 90% din persoanele care vor intra în program să provină din regiuni mai puţin dezvoltate ale României, iar 10% din Regiunea Bucureşti Ilfov. Toţi pacienţii trataţi vor fi reevaluaţi periodic. De asemenea, tot în cadrul proiectului, va fi elaborată metodologia de screening a populaţiei pentru depistarea tuberculozei. Mai mult, datele obţinute vor fi analizate, după care vor fi elaborate rapoarte, studii, informări în vederea realizării politicilor publice în domeniul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în conformitate cu Strategia Naţională de Control al Tuberculozei 2015-2020.
ONCOLOGIE
Vor fi alocate 47 de milioane de euro pentru programul naţional de depistare a cancerului de col. În prima fază vor fi alocate 5 milioane de euro pentru elaborarea metodologiei programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babeş Papanicolau) şi pentru formarea personalului medical care va fi implicat în derularea acestor programe. Fondurile vor mai fi utilizate pentru activităţi de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului integrate cu sistemele informatice ale programului naţional, precum şi pentru monitorizarea la nivel naţional şi controlul implementării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin. Datele obţinute în urma screeningului vor utilizate pentru realizarea de rapoarte şi studii care vor fundamenta viitoarele politici de sănătate din domeniu.
Cea de-a doua etapă este dedicată implementării efective a programelor regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin. În această fază vor fi alocate 42 milioane de euro (10.5 milioane de euro pe fiecare regiune de dezvoltare: Nord Vest; Nord Est; Sud Muntenia şi Centru). Noutatea programului de screening constă în introducerea testării HPV în regim pilot pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 30 şi 64 ani. Prima regiune care va asigura implementarea testării HPV este Nord Vest, având în vedere experienţă anterioară în derularea de programe similare de testare.
În cadrul programului, peste 800.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 24 – 64 ani urmează a beneficia de servicii de depistare precoce (HPV şi Babeş Papanicolau), precum şi de triaj citologic (în cazul femeilor identificate cu teste HPV pozitive în screening), tratament şi reevaluarea periodică (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, consiliere psihologică, etc. Vor fi finanţate şi achiziţii de echipamente, precum şi servicii de sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile (ex. costuri de transport etc.).
Vor fi alocate aproximativ 21 milioane de euro pentru programul naţional de depistare al cancerului de sân.
În primă etapă vor fi alocate 5 milioane de lei pentru acţiuni care vizează organizarea unui centru de referinţă pentru programele regionale de screening al cancerului mamar, pentru formarea personalului implicat în derularea programelor de screening, elaborarea metodologiei pentru derularea programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân (ex. mamografie digitală/ ecografie/ biopsie/ tratament/ urmărire în timp etc.), activităţi de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului integrate cu sistemele informatice ale programului naţional, monitorizarea la nivel naţional şi controlul implementării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân. Datele obţinute vor fi analizate şi pe baza lor vor fi implementate noi politici de sănătate publică.
În a doua etapă vor fi implementate programele regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de sân. Vor fi alocate 16 milioane de euro (8 milioane de euro pentru fiecare proiect, fiecare proiect necesitând acoperirea a 2 regiuni de dezvoltare: Nord Vest şi Vest, respectiv Nord Est şi Sud Est). Peste 30.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 50 şi 69 ani care au domiciul într-una din aceste regiuni de dezvoltare vor beneficia, gratuit, de servicii de screening prin testare mamogra-fică cu dublă citire şi arbitraj, evaluări ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate (mamografii declarate pozitive direct sau după arbitraj), biopsierea şi confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente. Tot în cadrul proiectului vor fi finanţate acţiuni de achiziţie echipamente (ex. aparatură de laborator necesară derulării acţiunilor de screening/ aparatură de evaluare a leziunilor incipiente mamare: mamografe, ecografe, puncţie/ biopsie asistată, aparatură specifică confirmare leziuni laborator anatomie-patologică, suport informatic de telemedicină pentru dublă citire cu arbitraj, suport informatic pentru bazele de date, unităţi mobile, sistem informatic de stocare a imaginii etc.), dar şi acţiuni de sprijinire a femeilor, în special a celor diagnosticate în programul de screening pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacităţii măsurilor întreprinse şi ajustării acestora (ex. peer-to-peer suport, consiliere psihologică şi alte servicii adaptate şi necesare etc.). În urma analizării datelor obţinute vor fi elaborate rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia în baza cărora se vor face viitoarele politici publice în domeniu.
MAMĂ ŞI COPIL
Peste 19 milioane de lei vor fi alocate.
În primă etapă vor fi alocate 3 milioane de euro pentru dezvoltarea registrelor naţionale pentru programele regionale de îngrijire a gravidei şi copilului şi pentru organizarea programe de formare profesională specifică pentru personalul implicat în îngrijirea gravidei şi copilului. Programele de formare vor putea include personal medical din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
În cea de-a doua etapă vor fi implementate programe şi servicii de sănătate de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce prenatal: consult medicina de familie, consult de specialitate obstetrică-ginecologie, analize laborator, analize prenatale: test combinat (trimestrul I): ecografie, biochimie şi interpretarea rezultatului obţinut, morfologia fetală de trimestrul II (ecografia morfologică), amniocenteza etc. Tot în contextul proiectelor vor putea fi achiziţionate echipamente necesare activităţilor. Pentru etapa II vor fi alocate 16 milioane de euro (2 milioane de euro pentru fiecare regiune de dezvoltare).
HEPATITĂ
Suma de 25 milioane de euro va fi alocată pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare şi acces la tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C.
În prima etapă vor fi alocate 5 milioane de euro pentru elaborarea metodologiei de screening al populaţiei în vederea depistării infecţiilor cronice cu virusuri hepatitice B /D şi C. De asemenea, vor fi realizate registrele naţionale de screening şi va fi asigurată monitorizarea la nivel naţional a implementării programelor de screening. Vor fi organizate programe de formare pentru profesioniştii implicaţi în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale B/ D şi C (ex. medici de familie, medici de specialitate în gastroenterologie, psihologi, asistenţi sociali, asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali, mediatori sanitari etc.). Datele obţinute vor fi analizate, iar studiile realizate în urma acestora vor sta la baza viitoarelor politici de sănătate.
În cea de-a doua fază se va asigura finanţarea pentru testarea în vederea depistării cazurilor de infecţie HVC şi HVB prin teste rapide (Ac anti VHC, Ag HBs, Ac anti HBs), investigaţiile, tratamentul şi follow-up-ul pentru pacienţii depistaţi cu infecţii cronice cu virusuri hepatitice B/D şi C. Tratamentul pentru pacienţii depistaţi cu infecţii cronice cu virusuri hepatitice B/D şi C va fi asigurat exclusiv pentru persoanele neasigurate. Se vor achiziţiona şi echipamente necesare activităţii. Pentru etapa II sunt alocate 20 milioane de euro (10 milioane de euro pentru fiecare proiect, fiecare proiect necesitând acoperirea a 2 regiuni de dezvoltare: Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia, respectiv Sud-Est şi Nord Est).
În prezent sunt lansate apelurile pentru etapa 1 a derulării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de col uterin şi a celui mamar, precum pentru programele regionale de îngrijire a gravidei şi copilului. Etapa II va fi implementată după finalizarea negocierilor cu reprezentanţii Comisiei Europene a opţiunilor simplificate privind costurile.
În cursul lunii octombrie 2017 se va lansa şi apelul pentru programele de depistare (screening), stadializare şi acces la tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C.
Până la sfârşitul anului 2017 Ministerul Sănătăţii intenţionează finalizarea de noi apeluri în domeniul derulării programelor de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului colorectal şi pentru programul de screening pentru identificarea pacienţilor cu factori de risc cardiovascular are ca scop reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin boli cardiovasculare.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

S-a încheiat prima etapa de avizare a manualelor auxiliare

Prof. Sorin Ion, inspector şcolar general, a informat că Ministerul a încheiat prima etapă de avizare a manualelor auxiliare, acestea urmând să fie disponibile în librării în cel mai scurt timp posibil. În acelaşi timp, şeful Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa atrage atenţia profesorilor că „nu trebuie să transforme auxiliarul în obligativitate. […]