ZI DE ZI LA ŞCOALĂ

Ş.E.
0 0

scoala zi de ziInspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în calitate de Beneficiar, a organizat, în perioada 09 – 11 ianuarie 2013, la Sinaia, Seminarul regional de diseminare a rezultatelor proiectului POS-DRU/91/2.2/S/64110 cu titlul „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, proiect implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Asociaţia Komunitas, Asociaţia Shotron, CJRAE Dâmboviţa, CJRAE Ilfov, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor şi Albafor -Italia. Obiectivul general al proiectului a urmărit prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de sărăcie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, din cele două judeţe, Dâmboviţa şi Ilfov, prin dezvoltarea şi implementarea de strategii, măsuri şi instrumente educaţionale specifice. Obiectivele specifice au vizat asigurarea accesului a minimum 1350 de copii aflaţi în situaţii de risc la un set complex de programe educaţionale alternative cu caracter remedial şi/sau recreaţional, formarea unui număr de cel puţin 300 cadre didactice pentru dobândirea de competenţe specifice de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, precum şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a 40 şcoli de a proiecta şi implementa programe integrate de prevenire a abandonului şcolar, prin modalităţi specifice. La seminar au participat 100 persoane, membri ai echipei de management al proiectului, reprezentanţi ai partenerilor, membri ai echipelor de proiect din cele 40 de şcoli pilot din cele două judeţe, experţi în proiect, inspectori şcolari, inspectori şcolari generali, generali adjuncţi şi inspectori şcolari din alte judeţe ale ţării. In cadrul lucrărilor seminarului, au fost prezentate rezultatele componentelor proiectului: Dezvoltare instituţională pentru diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii, şcoală după şcoală, Consilierea elevilor şi a părinţilor, Dezvoltarea unui portal cu funcţionalităţi multiple, Atelierelor de vară cu copiii care nu au frecventat sau au avut o frecvenţă slabă la grădiniţă, Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
In partea a doua a seminarului, activitatea a fost organizată pe ateliere, tematica acestora fiind: probleme şi provocări apărute în implementare şi identificarea unor soluţii viabile pentru derularea unor proiecte asemănătoare, sustenabilitate – cum pot fi utilizate sala, echipamentele, tipurile de activităţi realizate şi resursele umane formate prin proiect în beneficiul grupului ţintă, sustenabilitate – soluţii pentru încheierea de parteneriate şi identificarea surselor de finanţare în vederea asigurării durabilităţii proiectului, inclusiv a programului Şcoală după şcoală. La finalul seminarului a fost prezentată publicaţia Călătoria spre o şcoală bună – ghid de management pentru dezvoltare instituţională în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii. Fiecare prezentare a fost urmată de intervenţii ale participanţilor, de întrebări, răspunsuri, discuţii, dezbateri. Participanţii şi-au exprimat aprecierea privind atât modul de organizare a seminarului, cât şi activităţile proiectului, activităţi care constituie nu numai soluţii la problemele existente, ci şi valoare adăugată, concretizată în creşterea capacităţii şcolilor de a elabora şi implementa politici şi instrumente specifice prevenirii şi diminuării abandonului şcolar, formarea profesorilor pe problematica învăţării centrate pe elev, consilierea părinţilor pentru ameliorarea abilităţilor parentale, consilierea elevilor pentru dezvoltare personală şi motivaţie pentru învăţare, activităţi inovatoare cu caracter integrat, promovate prin programele şcoală după şcoală, Atelierele de vară, consiliere la distanţă, platforma online de învăţare şi de comunicare, în scopul menţinerii în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, creşterii interesului acestora pentru învăţare şi dezvoltării parteneriatului şcoală – comunitate.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ŞCOALA SMARANDA GHEORGHIU, REABILITATA

Ieri, primarul municipiului Târgovişte, Gabriel Boriga, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de rabilitare a Şcolii Smaranda Gheorghiu. Acest demers vine într-un moment propice, deoarece respectiva instituţie de învăţământ nu mai oferea condiţiile optime actului educaţional, motiv pentru care numărul populaţiei şcolare scăzuse. Acum, odată cu reabilitarea instituţiei, aceasta […]