Undă verde la depunerea proiectelor din pomicultură

mereÎncepând din această săptămână, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primeşte cereri pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul submăsurilor 4.1a – „Sprijin pentru investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2a – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” şi 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea /mar-ketingul produselor din sectorul agricol” din PNDR 2014-2020.
Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 20 mai 2016, ora 9.00 – 31 octombrie
2016, ora 16.00.
Solicitanţii de fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală au în 2016 la dispoziţie peste 172 milioane de euro prin finanţările lansate azi.
Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line, pe pagina oficială a Agenţiei www.afir.info pentru toate cele trei submăsuri.
Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1a sunt atât persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, dar şi societăţile comerciale sau institutele de cercetare – dezvoltare.
Depinzând de dimensiunea exploataţiei şi de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi se poate majora în unele situaţii cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăşi
90%.
Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investiţii finanţate prin sM 4.1a poate varia între 100 mii euro şi 1,05 milioane euro fonduri europene nerambursabile.
Reconversia plantaţiilor existente, inclusiv costurile pentru defrişare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină inclusiv generatoare terestre antigrindină, îngheţ, caniculă şi ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploa-taţiilor;
În cazul proiectelor care propun achiziţia de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanţare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional de Antigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor, iar la ultima Cerere de Plată, Avizul de includere în SNACP;
Înfiinţarea de plantaţii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecţie pentru grindină, îngheţ, caniculă şi ploaie;
Parte din Subprogramul Pomicol este şi submăsura 4.2a -Procesarea produselor Pomicole, cu o alocare de 8,6 milioane euro pentru sesiunea anuală continuă din 2016.
Submăsura sprijină financiar investiţiile în unităţile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, reţelele locale de colectare, recepţie, depozitare, condiţionare, sortare şi ambalare, producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie şi pentru eficienţă energetică precum şi pentru acţiuni de marketing.
De asemenea, beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători.
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi forme asociative şi 40% pentru întreprinderi mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Programul European pentru Inovare).
În funcţie de tipul beneficiarului şi de activitatea de procesare propusă, sprijinul european nerasmbursabil poate varia între 200 mii euro şi 1,5 milioane euro. De exemplu, pentru producerea de băuturi sprijinul este de 200 mii de euro pentru microîntre-prinderi şi de 300 mii de euro pentru formele asociative (grupuri de producători şi cooperative).
Dacă o microîntreprin-dere poate obţine 900 mii euro pentru proiecte care acoperă tot lanţul alimentar, o întreprindere mare poate obţine pentru aceeaşi activitate 1,5 milioane euro.
Banii disponibili prin această submăsură pot fi folosiţi şi pentru:
– Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiţionează şi/procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menţionată în Anexa I, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice.
– Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii şi echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime.
– Cheltuieli generate de organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; cheltuieli cu achiziţionarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a proiectului.
93,4 milioane euro sunt alocaţi pentru acest an submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”. Aceste fonduri sunt destinate investiţiilor care au ca scop înfiinţarea şi/sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţia mediului, creşterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.
Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole – pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro Euro/proiect, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă.
Ca şi în cazul proiectelor finanţate prin submăsura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).
Printre cheltuielile finanţate prin submăsura 4.2 se numără:
– Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare;
– Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime şi/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate;
– Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de legislaţia europeană pentru procesarea şi comercializarea produselor agro-alimentare;
– Comunicare

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Cum pot proceda cadrele didactice care au concediu neefectuat

Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanţelor şcolare, potrivit normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor […]