Paşi importanţi în vederea consolidării sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD), Corneliu Ştefan, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire” pentru proiectul „Consolidarea Sistemului de Management lntegrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa”.
Obiectivul general al proiectului de asistenţă tehnică, în valoare totală de 4.665.459,26 lei, presupune elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare în vederea obţinerii unei finanţări de 70.000.000 de euro, sumă necesară pentru implementarea proiectului de investiţii „Consolidarea Sistemului Integrat de management al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de deşeuri din fondurile europene, destinate perioadei de programare 2014 – 2020.
Prin pregătirea proiectului ce urmează să fie propus spre finanţare în cadrul Axei Prioritare 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, a Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM), se urmăreşte reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România.
Aplicaţia pentru finanţare este considerată o etapă de pregătire a proiectului de investiţii (din punct de vedere al necesarului de expertiză privind elaborarea documentelor suport ale aplicaţiei de finanţare) care va conduce la atingerea obiectivelor şi ţintelor naţionale şi europene, inclusiv prevederile pachetului economiei circulare.
Proiectul de investiţii propus spre finanţare presupune realizarea unei instalaţii de tratare mecanico-biologică (TMB) cu digestie anaerobă. În instalaţie vor fi tratate atât deşeuri municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la staţiile de sortare/compostare), cât şi biodeşeuri menajere, similare şi din pieţe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în treapta biologică a instalaţiei TMB).
De asemenea, treapta mecanică a instalaţiei TMB va fi prevăzută cu o staţie de sortare semi-automată, cu ajutorul căreia se vor recupera aproximativ 10% deşeuri reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deşeurilor în amestec tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantităţile de deşeuri reciclabile colectate separat şi tratate în staţiile de sortare, la îndeplinirea ţintelor de reciclare.
Tratarea deşeurilor în instalaţia TMB (atât a deşeurilor municipale în amestec, cât şi a deşeurilor reziduale de la staţiile de sortare şi de compostare) va duce atât la stabilizarea biologică a deşeurilor (în proporţie de 70%), cât şi la reducerea semnificativă a cantităţii depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor prevăzute pentru judeţul Dâmboviţa.
Totodată, pregătirea şi promovarea unui proiect de investiţii presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituţionale şi de mediu de un nivel calitativ ridicat, necesită contractarea unor servicii specializate de către beneficiarul proiectului, care nu dispune de o expertiză suficientă în aceste domenii şi nici de resursele umane necesare pentru întocmirea unor livrabile de o asemenea complexitate.

În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentaţiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de asistenţă tehnică de pregătire a aplicaţiilor de finanţare pentru proiecte de investiţii care includ şi activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicaţiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, Jaspers şi al Comisiei Europene.
Finanţarea pregătirii proiectului de investiţii reprezintă o primă etapă în promovarea acestuia şi constituie o pre-condiţie pentru crearea premiselor de realizare a unei rate de absorbţie a fondurilor disponibile cât mai mari în cadrul acestui program.
Preşedintele CJD, Corneliu Ştefan: „Este un contract foarte important pentru Dâmboviţa, care va reprezenta baza realizării unui proiect vital, prin intermediul căruia se va dezvolta infrastructura de mediu din judeţ, printr-un management eficient al resurselor. Contractul pe care lam semnat astăzi apresupus şi elaborarea Master Planului privind managementul deşeurilor în Dâmboviţa. Aşa cum le-am promis dâmboviţenilor, 2021 este un an al investiţiilor şi al dezvoltării judeţului Dâmboviţa. Am convingerea deplină că este un pas înainte pentru comunitatea dâmboviţeană”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Târgovişte: Începe modernizarea principalelor coridoare de transport

Primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a anunţat începerea lucrărilor pentru modernizarea infrastructurii de transport public. Asta include reabilitarea unor străzi importante din Târgovişte – Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul Regele Carol, str. Gării, str. Lt. Stancu Ion, pasajul peste calea ferată de la Pavcom. Vor fi modernizate toate staţiile de […]