Calendarul admiterii la liceu, fişa de înscriere şi cum se calculează media

Din data de 16 iulie începe completarea fişelor de înscriere pentru Admiterea la liceu. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a Vlll-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a Vlll-a, are loc la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o, sau prin formular transmis electronic.
Cum se calculează media
de admitere folosită la admiterea la liceu 2021
Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între Media Generală la Evaluarea Naţională (care are o pondere de 80%) şi Media Generală de absolvire a claselor V-Vlll (care are o pondere de 20%).
Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN unde
MA = media de admitere ABS = media generală de absolvire
a claselor V-Vlll
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională
Calendar Admitere la liceu 2021
Prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022
16 – 22 iulie 2021 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a Vlll-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diri-ginţii claselor a Vlll-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.
Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită!
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a Vlll-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.
NOTĂ: Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 20212022, completează opţiunile în perioada
20 – 22 iulie 2021.
16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
16 – 22 iulie 2021 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.
22 iulie 2021 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată. Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.
22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.
23 iulie 2021 – Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională.
23 iulie 2021 – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată
24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 – 2022.
24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
25 – 28 iulie 2021 –

Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
29 iulie 2021 – Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului şcolar 20212022

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Lista ţarilor din zona cu risc epidemiologie: Cipru în zona roşie, iar Spania în zona galbena

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a actualizat lista cu clasificarea ţărilor şi teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă. Acum, Cipru a fost inclusă în zona roşie, unde se află în continuare Marea Britanie, ţară în care se răspândeşte tulpina Delta. Spania intră şi ea pe această listă, însă […]