Zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în cazul limitării sau suspendării cursurilor în şcoli, grădiniţe sau creşe

Părinţii vor beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada în care activităţile didactice din şcoli, grădiniţe sau creşe sunt limitate sau suspendate ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.
Guvernul a decis, prin Ordonanţă de Urgenţă, ca zilele libere să fie acordate unuia dintre părinţi dacă îndeplineşte, cumulativ, două condiţii: copiii au vârsta de până la 12 ani, respectiv de până la 26 de ani dacă au dizabilităţi, şi sunt înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară, iar celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.
Zile libere pot fi acordate şi părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat sau celui care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere o persoană adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal, doar în cazul în care activitatea serviciului de zi de care beneficiază este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2.
Actul normativ stabileşte şi situaţiile în care nu se poate solicita această facilitate: dacă părintele se află concediu de creştere a copilului, ori este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, dacă părintele se află în concediu de odihnă sau fără plată, dacă are raportul de muncă suspendat în cazul întreruperii temporare a activităţii angajatorului sau dacă nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru acordarea zilelor libere, părintele care va supraveghea copilul trebuie să depună la angajator o cerere, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte, printre altele, că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere sau că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, precum şi de o copie a certificatului de naştere al fiecărui copil sau a documentului care atestă calitatea de „părinte” în sensul prevăzut de OUG şi, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului, ori adultului în vârstă de până la 26 ani.
Modelul cererii şi al declaraţiei pe proprie răspundere urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.
Angajatorul este obligat să acorde zilele libere solicitate în baza Ordonanţei de Urgenţă. Refuzul constituie contravenţie şi se va sancţiona de către inspectorii de muncă cu amendă între 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăşi valoarea cumulată de 20.000 de lei. Această prevedere intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest drept va fi plătit de către angajator şi este supus impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii şi asimilate acestora.
Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei, angajatorul depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei.
Cererea şi documentele justificative se transmit electronic sau în format letric, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
Procedura de decontare, documentele justificative şi modelul acestora urmează să se stabilească prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce se publică în Monitorul Oficial al României.
Pentru depunerea în format electronic, modelele de cereri şi formulare electronice se publică pe platforma aici.gov.ro.
Actul normativ mai prevede că în cazul angajaţilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din penitenciare şi din unităţile sanitare publice zilele libere se acordă doar familiilor monoparentale.
În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea într-unul din aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada în care activităţile didactice sunt limitate sau suspendate, pe baza unei cereri însoţite de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de această majorare. Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă se aplică tuturor angajaţilor din sectorul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învăţământ sau a activităţii serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului
şcolar 2020 – 2021.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Cosmin Bozieru, Pro România: "Sunt în Târgovişte oameni care trăiesc fără apă şi curent electric!"

Candidatul Pro România la Primăria Târgovişte, Cosmin Bozieru, a atins astăzi o problemă sensibilă, care nu numai că nu şi-a găsit rezolvarea, ba a fost pasată cu seninătate de la o administraţie la alta. Este vorba despre târgoviştenii din cartierele Romlux şi Prepeleac, despre care spune Bozieru că „trăiesc în […]