Mecanisme de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin serviciile publice de transport

Prin Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 a fost reglementată procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin: serviciul public de transport local rutier şi naval; serviciul public de transport rutier judeţean şi naval între localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea unde este şcolarizat; transportul rutier interjudeţean; transportul intern feroviar şi cu metroul – pentru elevi şi studenţi.
Vă prezentăm mecanismele de decontare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 (inserate şi în nota ataşată, transmisă inspectoratelor şcolare judeţene): 1. Decontarea cheltuielilor pentru transportul public local
Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul in curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local (legitimaţie de transport/abona-ment/card sau alte documente-tip cu valabilitate lunară).
În baza situaţiei privind numărul de documente de transport emise pentru fiecare unitate de învăţământ, operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de

50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea admin-istrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ. Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare judeţene solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate se iau în considerare şi sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă. Sumele prlmite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile de transport public local vor fi repartizate de către inspectoratele şcolare unităţilor de învăţământ. 2. Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi in localitatea de domiciliu
Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor care nu pot fi şcolarizaţi in localitatea de domiciliu, unitatea de învăţământ eliberează elevului, la cerere, o adeverinţă care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficîa de transport gratuit, precum şi traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu. Pe baza acestei adeverinţe, operatorul de transport rutier/naval eliberează elevului documentul de călătorie (legitimaţie de transport/abonament/card sau alte docu-mente-tip), pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ. O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de lnvăţământ care centralizează aceste date.
Pe baza situaţiei centralizate, fiecare unitate de învăţământ transmite consiliului judeţean până la data de 5 a lunii următoare, suma aferentă costurilor de transport din luna încheiată pentru fiecare operator de transport, precum şi situaţia prezenţei la cursuri a elevilor beneficiari.
Operatorul de transport, în urma centralizării situaţiilor primite de la consiliul judeţean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru consiliul judeţean. Operatorul de transport public rutier/naval la nivel judeţean are obligativitatea de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului şcolar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.
Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele şcolare solicită Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judeţean pentru luna respectivă. Sumele primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile publice rutiere/navale, la nivel judeţean, vor fi repartizate de către inspectoratele şcolare unităţilor de învăţământ.

  1. Decontarea cheltuielilor pentru transportul rutier interjudeţean
    Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unităţii de învăţământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudeţean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învăţământ. Unitatea de învăţământ eliberează solicitantului o adeverinţă care-i atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit. Pe baza acestei adeverinţe, operatorul de transport eliberează elevului legitimaţia de transport gratuit pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ. O copie a acestei legitimaţii de transport, cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/părinte/tutore

la unitatea de învăţământ.
Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învăţământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcţie de prezenţa la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudeţean. Pe baza situaţiilor certificate de unitatea de învăţământ, operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, lnfrastructurii şi Comunicaţiilor o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni. Operatorul de transport are obligaţia de a menţine pe durata anului şcolar un tarif ferm şi care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Prevenirea violenţei în şcoli!

Poliţiştii de la prevenire au organizat o activitate pentru prevenirea faptelor cu violenţă. Activitatea s-a desfăşurat pe raza municipiului Târ-govişte.Structura de prevenire a criminalităţii, specialişti ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog şi voluntari din cadrul Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, au organizat o campanie de prevenire a faptelor cu violenţă […]