Anul acesta, examenul de definitivat 2017 se derulează după noi reguli

Ş.E.

Examenul naţional de definitivat 2017 în învăţământul preuniversitar susţinut de cadrele didactice care au cel puţin un an vechime la catedră sau echivalentul unui an de predare se desfăşoară după noi reguli. Candidaţii nu vor mai avea la proba scrisă subiecte de pedagogie. În plus, pot susţine examenul şi cei care s-au înscris, dar au contractul de muncă suspendat, ori le-a încetat, condiţia fiind să aibă vechimea minimă prevăzută de metodologie.
Definitivatul este examenul pe care îl susţin cadrele didactice debutante pentru a obţine dreptul de practică în sistemul preuniversitar, dar şi dreptul de a se titulariza pe un post vacant.
Anul acesta, examenul de definitivat 2017 se derulează după noi reguli. În primul rând, proba scrisă a candidaţilor nu se mai desfăşoară în vară, ci în timpul anului şcolar, respectiv pe 20 aprilie. În plus, promovarea sesiunii nu este condiţionată doar de nota obţinută la proba scrisă, cum era până acum, ci şi de notele care se obţin la inspecţiile şcolare, dar şi o notă la portofoliul profesorului.
Şi în ceea ce priveşte subiectele de la proba scrisă sunt noutăţi, în sensul că dispar itemii de pedagogie care puneau în dificultate candidaţii şi se păstrează doar cei din specialitatea disciplinei şi din metodică. Se speră astfel că procentul de promovabilitate la acest examen să crească.
Conform metodologiei, la inspecţiile şcolare şi la portofoliu candidatul trebuie să obţină minimum nota 8 pentru a putea susţine proba scrisă. De altfel, pentru promovarea sesiunii, media minimă este tot 8.
O altă noutate este că la acest examen pot participa şi cei care au contractele de muncă suspendate sau cărora le-a încetat contractul de muncă. Sunt situaţii de cadre didactice care în prezent nu mai predau pentru că postul pe care au activat a revenit titularului pe post. Dacă îndeplinesc condiţiile de vechime, de minimum un an la catedră, şi s-au înscris pentru sesiunea din acest an, atunci pot să continue demersurile pentru susţinerea examenului.
Candidaţii care vor să dea examenul de definitivat trebuie să susţină inspecţiile la clasa până pe 30 martie.
Structură Examen Definitivat 2017:
1. etapa I, eliminatorie
– realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a două inspecţii la clasă;
2. etapa a Il-a, finală
– realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru fiecare specialitate în parte;
Inspecţia de specialitate este efectuată de o comisie formată din:
a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul;
b) directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară inspecţia;
Portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat şi cuprinde:
– curriculum vitae – o scrisoare de intenţie, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului şi propuneri de ameliorare;
– un raport de progres şcolar.
Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10.
Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă calificativul: „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine examenul;
b) media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective;
c) să îndeplinească condiţiile legale privind vechimea de predare efectivă la catedră;
În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu; Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).
O ultimă noutate legislativă adusă de OUG 96/2016, care modifică art. 241 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, prevede că persoanele care nu au promovat examenul de definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar.
Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori.
Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ion Negoescu si-a anunţat demisia de onoare. E de urmărit dacă se va ţine de cuvânt

Scandalul arbitrilor deghizaţi l-a pus în dificultate pe Ion Negoescu, şeful Comisiei Judeţene de Arbitri. Auzind ce isprăvi au făcut fluieraşii şi ridicătorii de fanioane din subor-dinea lui în Cipru şi în Turcia, numărul 1 din arbitrajul dâm-boviţean şi-a dat demisia de onoare. Cel puţin, aşa a anunţat telefonic din […]