A fost semnat ordinul de ministru privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master

Opt universităţi vor pilota, în anul universitar 20202021, pentru prima dată în România, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învăţământ cu frecvenţă. În termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) va adopta standardele specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare de tip master didactic, în conformitate cu cerinţele cuprinse în metodologia anexă la ordin. Ulterior, în cel mult 45 de zile calendaristice de la publicarea ordinului, universităţile vor depune dosarele pentru evaluare în vederea acreditării la ARACIS.
Masterul didactic este un program de formare iniţială pentru cariera didactică, prevăzut încă de la adoptarea Legii educaţiei naţionale din 2011, ce nu a fost pus până acum în implementare.
Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Aceştia se pot înscrie la masterul didactic din acelaşi domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă, dar pot opta şi pentru o a doua specializare din cadrul aceluiaşi domeniu fundamental, aferent celui înscris pe diploma de licenţă sau echivalentă.
Domeniile fundamentale sunt: matematică şi ştiinţele naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe biologice şi biomedicale, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţa sportului şi educaţiei fizice.
Masterul didactic se poate organiza în universităţi, în parteneriat între departamentele/facultăţile de profil şi structuri instituţionale (departamente/facultăţi) cu profil psi-hopedagogic. O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licenţă.
n vederea implementării optime a programului de studii de master didactic, universităţile care ofertează şi implementează programul stabilesc relaţii de colaborare, pe baza unor protocoale/contracte, cu alte universităţi, unităţi de învăţământ şi instituţii din sistemul de învăţământ preuniversitar, autorităţi locale, mediul de afaceri, organizaţii neguvernamentale.
În vederea realizării pregătirii practice de tip practică pedagogică din cadrul programului de studii universitare de master didactic, se constituie o reţea de unităţi de învăţământ preuni-versitar, denumite şcoli de aplicaţie, dintre acestea universităţile urmând a le selecta pe cele care îndeplinesc criteriile specifice proprii.
Pentru a asigura adecvarea formării în cadrul masteru-lui didactic la problemele reale ale şcolii, învăţarea şi cercetarea didactică se derulează în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) -student – profesor din şcoala de aplicaţie (profesor-mentor).
„Încă de la preluarea mandatului de ministru m-am angajat ca primele programe de masterat didactic să înceapă din această toamnă. În cazul mai multor specializări se simte nevoia unui număr mai mare de cadre didactice calificate. Va fi un program-pilot: 400 de viitori profesori vor avea acces la formare iniţială de calitate, cu mai multă învăţare practică, cu sprijin din partea unui mentor”, a declarat Monica Anisie, ministrul educaţiei şi cercetării.
„Aspiraţiile României de a îmbunătăţi rezultatele procesului educaţional, de a dezvolta o abordare educaţională centrată pe formare de competenţe elevilor depind, într-o mare măsură, de cadrele didactice” -România Educată, capitolul dedicat profesionalizării carierei didactice.
Universităţile care vor organiza programe de master didactic, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, în anul universitar 2020-2021:

  • Universitatea Politehnică din Bucureşti: 50 de locuri
  • Universitatea din Bucureşti: 50 de locuri
  • Academia de Studii Economice din Bucureşti: 50 de locuri
  • Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca: 50 de locuri
  • Universitatea „Ovidius” din Constanţa: 50 de locuri
  • Universitatea din Craiova: 50 de locuri
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: 50 de locuri
  • Universitatea de Vest din Timişoara: 50 de locuri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii

În perioada 24.0603.07.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:MIERCURI, 24.06.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]