TVA-UL APLICABIL OPERAŢIUNILOR DE SPONSORIZARE, MECENAT ŞI PROTOCOL

0 0

baniAcordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol nu constituie livrare de bunuri, în sensul TVA aplicabil începând cu 01.01.2013.
Sponsorizarea şi mecenatul
Potrivit legislaţiei în vigoare, nu constituie livrare de bunuri, în sensul TVA acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic a acestor bunuri se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operaţiuni taxabile, determinate pe baza deconturilor de taxă depuse pentru un an calendaristic. La stabilirea plafonului nu se iau în calcul sponsorizările şi acţiunile de mecenat acordate în numerar şi bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează TVA, care se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Faţă de anul 2012, pentru operaţiunile de sponsorizare/ mecenat efectuate începând cu anul 2013 încadrarea în plafonul de 3 la mie din cifra de afaceri nu se mai determină pe baza datelor raportate prin situaţiile financiare anuale, ci pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic, iar TVA colectată aferentă depăşirii nu se mai include în decontul de TVA întocmit pentru perioada fiscală în care s-au depus situaţiile financiare anuale (respectiv în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile), ci în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.
Protocol
Bunurile de mică valoare acordate gratuit în cadrul acţiunilor de protocol nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea fiecărui cadou oferit este mai mică sau egală cu plafonul de 100 lei. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. Dacă un contribuabil a oferit cadouri a căror valoare e mai mare de 100 lei pentru fiecare, va însuma valoarea depăşirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plată şi va colecta taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziţiei bunurilor respective.
Valoarea depăşirilor de plafon şi taxa colectată se înscriu în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care contribuabilul a acordat bunurile gratuit. Faţă de 2012, pentru operaţiunile de protocol/reprezentare efectuate începând cu 2013 încadrarea în plafonul stabilit nu mai are în vedere regula de deductibilitate aplicabilă la calculul impozitului pe profit (respectiv, în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit). TVA colectată aferentă depăşirii nu se mai include în decontul de TVA întocmit pentru perioada fiscală în care contribilul a depus situaţiile financiare anuale (respectiv în anul următor celui în care au fost efectuate cheltuielile), ci în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care s-au acordat
bunurile gratuit.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

FINANŢĂRILE RAMBURSABILE

In MO nr. 93/2013 a fost publicată Legea 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de -2,1%, iar în anul 2014, de -1,8%. Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, […]