Târgovişte: Facilităţi fiscale acordate cu termene de solicitare în luna decembrie

In conformitate cu prevederile legale în vigoare, administraţia publică târgovişteană acordă contribuabililor un set de facilităţi fiscale, aprobate prin hotărâri de consiliu local şi cu termene de solicitare în luna decembrie: – scutirea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. Cererile se depun în luna decembrie, iar scutirea se acordă pentru tot anul viitor;

  • scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu, aflate în proprietatea sau copropri-etatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. Cererile se depun în luna decembrie, iar scutirea se acordă pentru tot anul viitor;
  • anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Târgovişte, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice. Cererile se depun până la 15 decembrie 2020; – reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice. Cererile se depun până la data de 21 decembrie 2020;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi/sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei coron-avirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. Cererile se depun până la data de 21 decembrie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Premiile de la Consiliul Judeţean au ajuns la elevii olimpici

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a premiat, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, elevii care au obţinut premii la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor din Calendarul MEC 2019-2020, desfăşurate până la data suspendării cursurilor (11 martie 2020).Având în vedere contextul epidemiologic, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa nu a organizat festivitate de premiere, elevii/părinţii fiind […]