Începe înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. În Dâmboviţa, peste 4000 de copii sunt aşteptaţi să se înscrie

Ş.E.
0 0

Calendarul şi metodologia de înscriere a copiilor la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2017-2018 au fost puse în dezbatere la Ministerul Educaţiei. Potrivit proiectului, cererile de înscriere se completează începând cu 27 februarie 2017, online sau la unitatea de învăţământ.
Potrivit informaţiilor oferite de inspectorul şcolar general adjunct profesor Gabriel Istrate, conform datelor centralizate la recensământul copiilor de 5-6 ani de către unităţile de învăţământ dâmboviţene, pentru judeţul nostru, inspectoratul a solicitat la minister 4018 locuri pentru clasa pregătitoare, repartizate în 207 clase. Dintre acestea, 68% locuri sunt prevăzute pentru şcolile din mediul rural. O analiză specială a fost făcută cu directorii şcolilor gimnaziale din Târgovişte, în sensul delimitării zonelor de arondare a circumscripţiilor şcolare. Astfel, pentru a evita segregarea şi a asigura un raport mai echilibrat al mediilor de provenienţă a copiilor, s-a negociat o nouă împărţire a circumscripţiilor şcolare. începând din 22 februarie, fiecare şcoală va publica pe site-ul propriu zona de înscriere şi numărul de clase/locuri aprobate. De specificat că două instituţii – Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” şi Liceul de Arte nu au circumscripţie şcolară şi pot primi înscrieri din tot judeţul, întrucât unităţile şcolarizează în regim vocaţional pedagogic şi artistic. Un alt amănunt important se referă la şcolile care organizează învăţământ alternativ, clase Step by step: Şcolile Gimnaziale Tudor Vladimirescu, Paul Bănică, Mihai Viteazul Târgovişte; Şcolile Gimnaziale Mihai Viteazul şi Elena Donici Pucioasa; Şcoala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni; Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu; Şcoala Gimnazială Radu cel Mare Găeşti.
„Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinţii copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018, sau ai celor pentru care evaluarea (…) arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă în grupa mare”, prevede proiectul.
Totodată, în cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2017, inspectoratul şcolar/unităţile de învăţământ vor consilia părinţii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
„în cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscrişi în grupa mare din învăţământul preşcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat”, se mai arată în proiect.
CALENDARUL înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018
• 22 februarie – afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unităţi de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului Şcoala după şcoală, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare. Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi şi a unităţilor/instituţiilor în care se realizează această evaluare.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor -avizate, din punctul de vedere al legalităţii, de către consilierul juridic şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
• 23 februarie-2 martie: „Ziua porţilor deschise”, în fiecare unitate de învăţământ; părinţii şi copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ; întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2017-2018, în învăţământul primar
• 22 februarie-14 martie: evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor
• 22 februarie-15 martie: comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului
• 27 februarie-16 martie: completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ, a cererilor tip de înscriere; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul 8.00-20.00, respectiv sâmbătă, între 9.00-13.00.
Prima etapa de înscriere în clasa pregatitoare
• 17 martie 2017 – Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cer-erea-tip de înscriere.
• 18-21 martie 2017 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
• 22 martie 2017 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
• 22-23 martie 2017 -Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A doua etapa de înscriere în clasa pregatitoare
• 23 martie 2017 – Comunicarea, prin afişare la unităţile de torul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cer-erea-tip de înscriere.
• 18-21 martie 2017 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
• 22 martie 2017 – Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
• 22-23 martie 2017 -Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.
A doua etapa de înscriere în clasa pregatitoare
• 23 martie 2017 – Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei Naţionale de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
• 24 martie-30 martie 2017 -Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.
• 31 martie-5 aprilie 2017 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.
• 6 aprilie 2017 – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
• 7-13 aprilie 2017 -Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Meci amical. Al doilea succes la rând al F.C.M.-ului. Voinţa Valea Voievozilor - F.C.M. Târgovişte 3-6 (0-4)

Au marcat: R. Dinu, A. Popa, Croitoru, respectiv Badea 3, Ştefan, lancu, Oana. Meciul s-a disputat la Valea Voievozilor. Voinţa: Lixandru -Brojboiu, lonciu, R. Dinu, Priceputu (cpt), Vasile, Ciomârtan, L. Andrei, A. Popa, Gogu, Poşircă. Au mai jucat: Lujerdean, Croitoru, lrimescu, lonescu, Crăciun, l. Adrian. Antrenor: Dinu „Piciu” lonaşcu. F.C.M. […]