CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A.

Administratul unic al Metex SA, în temeiul prerogativelor conferite de art.117 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 09.12.2019, ora 10:00, la sediul societăţii cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr.2, camera 36, jud. Dâmboviţa.
Având în vedere calitatea de Asociat Unic al SC Leda Center SRL cu sediul în Municipiul Piteşti, strada Crinului, nr.26 B, blc 1C, scara B, et.3, ap.11, judeţul Argeş, cu sediu secundar în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr.2, camera nr.35, judeţul Dâmboviţa, înmatriculată sub nr. J3/1529/2019, la Oficiul Argeş al Registrului Comerţului având CU116831928,
Ordinea de zi:
1. Supune spre aprobare vânzarea activelor, proprietate a Leda Center SRL, dobândite prin Contractul de vânzare – cumpare autentificat sub nr. 3620 din 10 august 2006 de BNP Ileana Camelia Beznoiu şi în baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 4054 din 14 septembrie 2006 de BNP
Ileana Camelia Beznoiu, a următoarelor :
– teren curţi construcţii in suprafata de 12.892 mp, situat în intravilanul muni. Târgovişte, str. Calea Ploieşti, nr. 37, jud Dâmboviţa, care este identificat prin numărul cadastral provizoriu 7837 s, împreună cu următoarele construcţii:
” C10/1 – construcţia cu destinaţia hală, în suprafaţă de 4.660 mp; ” C12 – construcţia cu destinaţia birou în suprafaţă de 309 mp; ” C3 – construcţia cu destinaţia şopron în suprafaţă de 244 mp .
2. Supune spre aprobare vânzarea activelor menţionate la punctul nr. 1, la valoarea totală de 300.000 euro.
3. Supune spre aprobare mandatarea d-nei Ioniţă Paula, în calitate de administrator unic al SC Metex SA, care are calitatea de asociat unic şi administrator al SC Leda Center SRL, să semneze actul de vânzare, privind transferul de proprietate a activelor menţionate la punctul 1.
La Adunarea Generală pot participa toti acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de 22 noiembrie 2019 data de referinţă.
în situaţia în care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal şi statuar, Adunarea se va ţine în data de 10 decembrie 2019, ora 10:00.
Documentele care vor fi luate în examinare, pot fi consultate la sediul societăţii începând cu data de 22 noiembrie 2019.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extrardinară, fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin reprezentanţi, pe baza de procură specială, care poate fi obţinută la sediul societăţii, începând cu data de 22 noiembrie 2019. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii până la data de 06 decembrie 2019, ora
16:00.
în condiţiile Actului Constitutiv, votul poate fi exercitat prin reprezentare, exprimat în scris sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă.
Administrator Unic Ioniţă Paula

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Demersuri pentru a asigura tratamentul necesar tuturor bolnavilor cu amiotrofie musculară spinală

A avut loc o întâlnire cu pacienţii şi reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi care suferă de amiotrofie musculară spinală (AMS). În cadrul acestei întâlniri, Preşedintele CNAS i-a asigurat pe cei prezenţi că principala sa misiune este de a asigura tratamentul necesar pentru toti bolnavii, indiferent de afecţiune, în mod nediscriminatoriu şi […]