CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A.

Administratul unic al Metex SA, în temeiul prerogativelor conferite de art.117 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 09.12.2019, ora 10:00, la sediul societăţii cu sediul în Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr.2, camera 36, jud. Dâmboviţa. Având […]

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A.

S.C. Metex S.A. Târgovişte J15/299/2015 CUI RO912767 Nr.800/08.10.2019 CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A. Administratul unic al Metex SA, în temeiul prerogativelor conferite de art.117 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de […]