Published On: lun, oct. 14th, 2019

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A.

nichiduta.ro

S.C. Metex S.A. Târgovişte J15/299/2015 CUI RO912767 Nr.800/08.10.2019
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. Metex S.A.
Administratul unic al Metex SA, în temeiul prerogativelor conferite de art.117 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 15 noiembrie 2019, ora 10:00, la sediul societăţii din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, camera nr. 36, et. 2, judeţul Dâmboviţa,, cu următoarea :
Ordinea de zi:
,,Supune spre aprobare mutarea sediului SC Metex SA din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, camera nr. 36, et. 2, judeţul Dâmboviţa, în Municipiul Piteşti, strada Crinului, nr.26B, bloc 1C, scara B, etaj. 3, ap.11, judeţul Argeş, începand cu data de 20 noiembrie 2019 „.
La Adunarea Generală pot participa toţi acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de 01 noiembrie 2019 data de referinţă.
în situaţia în care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal şi statuar, Adunarea se va ţine în data de 16 noiembrie 2019 , ora 10:00.
Documentele care vor fi luate in examinare, pot fi consultate la sediul soci-etatii incepand cu data de 1 noiembrie 2019.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extrardinară, fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin reprezentanţi, pe bază de procură specială, care poate fi obţinută la sediul societăţii, începând cu data de 1 noiembrie 2019. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societăţii până la data de 13 noiembrie
2019, ora 16:00.
în condiţiile Actului Constitutiv, votul poate fi exercitat prin reprezentare, exprimat în scris sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă.
Administrator Unic Ioniţă Paula

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro