171 de candidaţi, la examenul de Definitivat din 2017, în Dâmboviţa

Ş.E.
0 0

În organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ au apărut câteva elemente de noutate determinate de:
• data susţinerii probei scrise a examenului, conform Calendarului este 20 aprilie 2017;
• structura examenului este următoarea:
1. etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a două inspecţii la clasă;
2. etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru fiecare specialitate în parte; • inspecţia de specialitate este efectuată de o comisie formată din:
a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina la care candidatul susţine examenul;
b) directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ în care se desfăşoară inspecţia;
• portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat şi cuprinde:
– curriculum vitae
– o scrisoare de intenţie, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului şi propuneri de ameliorare;
– un raport de progres şcolar.
Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10.
Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă calificativul: „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine examenul;
b) media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective;
c) să îndeplinească condiţiile legale privind vechimea de predare efectivă la catedră; În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).
O ultimă noutate legislativă adusă de OUG 96/2016, care modifică art. 241 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, prevede că persoanele care nu au promovat examenul de definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
La sesiunea 2017 au fost înscrişi un număr de 171 candidaţi, la 24 discipline de examen. Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
În vederea obţinerii de rezultate cât mai bune la examenul de definitivat, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean organizează activităţi de formare continuă pentru cadrele didactice debutante. Programele de formare destinate acestui grup ţintă, derulate în anul şcolar anterior, s-au dovedit a fi foarte eficiente. Participarea la cursuri a tuturor cadrelor didactice care au susţinut examenul de definitivat în anul şcolar 2015-2016, a generat o creştere a procentului de promovabilitate la acest examen, la 67,46%, faţă de 45,95% – în anul şcolar 2014-2015.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Comandoul Chindiei, pe 11 ianuarie. În Adunarea Generală se va anunţa cine vine şi cine pleacă

Jucătorii de la Chindia Târgovişte au intrat în vacanţă imediat după ultimul meci al anului 2016, 2-3 (în deplasare) cu C.S. Baloteşti, programat pe 10 decembrie. Faţă de acest rezultat jenant băieţii lui Nicu Croitoru n-au nicio scuză. Este un eşec imposibil de scuzat. ” Lăncierii” târgovişteni n-au mai avut […]