Reguli stricte pentru desfăşurarea Campaniei electorale pentru alegerile parlamentare care a început vineri, 6 noiembrie

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie a început vineri, 6 noiembrie şi se va încheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania va fi în condiţii similare celei pentru alegerile locale, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.
Calendarul pentru alegerile parlamentare aprobat prin hotărâre de Guvern este următorul:
„- 6 noiembrie – începerea campaniei electorale.

 • 16 noiembrie – Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secţiilor de votare din străinătate.
 • 18 noiembrie – constituirea oficiilor electorale.
 • 21 noiembrie – desemnarea, prin tragere la sorţi computerizată, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, precum şi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
 • 21 noiembrie – desemnarea preşedinţilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a locţiitorilor acestora.
 • 21 noiembrie – imprimarea buletinelor de vot.
 • 24 noiembrie – constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare;
 • 3 decembrie, ora 24.00 -depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conţinând documentele de vot prin corespondenţă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.
 • 5 decembrie, ora 7.00 -încheierea campaniei electorale.
 • 5 decembrie, ora 7.00 -Începerea votării în străinătate.
 • 5 decembrie, ora 21.00 -Încheierea votării în străinătate.
 • 5 decembrie, între orele 21.00 -23.59 – Continuarea votării în străinătate pentru alegătorii aflaţi la ora 21.00 la sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care la ora 21.00 se află la rând în afara sediului secţiei de votare

pentru a intra în localul de vot.

 • 6 decembrie, ora 7.00 -începerea votării.
 • 6 decembrie, ora 21.00 -încheierea votării.
 • 6 decembrie, între orele 21.00 -23.59 – Continuarea votării în ţară şi străinătate pentru alegătorii aflaţi la ora 21.00 la sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care la ora 21.00 se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot”.
  Având în vedere art. 6, alin (3) din Legea 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pct. 96 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, aprobat prin HG nr. 745/03.09.2020, campania electorală la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 începe cu 30 de zile înainte de ziua votării, respectiv la data
  de 06.11.2020.
  Astfel, vă informăm asupra intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.850/2 noiembrie 2020, respectiv 157/3 noiembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a
  evenimentelor/întrunirilor/acţiunil or aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul
  2020.
  Măsurile prevăzute sunt următoarele:
  I. Precauţiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/întrunirilor/acţiunil or aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul
  2020:
 1. menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri/acţiuni, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
 2. asigurarea condiţiilor necesare

spălării sau dezinfecţiei regulate a mâinilor la locul de desfăşurare a
evenimentelor/întrunirilor/acţiunil or (preferabil portului mănuşilor); în cazul în care participanţii la activităţile electorale utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate frecvent evitându-se atingerea feţei cu mănuşile;

 1. asigurarea curăţeniei şi dezin-fecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
 2. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toata perioada desfăşurării evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale;
 3. afişarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces şi de protecţie individuală privind purtarea măştii de protecţie, spălarea/dez-infecţia mâinilor, distanţarea fizică.
  II. Evenimente/Întruniri/Acţiuni aferente campaniei electorale a

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care presupun prezenţa fizică a participanţilor
Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreţii respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomeraţiei şi a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acţiuni care presupun prezenţa fizică a participanţilor, după cum urmează:
Limitarea numărului de persoane:
a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis, limitarea numărului participanţilor la maximum 20;
b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în aer liber, limitarea numărului participanţilor la maximum 50;
c) în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;
d) în cazul acţiunilor din uşă în uşă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.
II.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acţiunil or au obligaţia de a asigura şi de a respecta următoarele măsuri şi

reguli:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
b) afişarea, în locuri vizibile, a unor afişe şi/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile, precum şi regulile de protecţie individuală privind purtarea măştii de protecţie, spălarea/dezinfecţia mâinilor, distanţarea fizică;
c) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecţie respiratorie la evenimente/întruniri;
e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice, ce vor facilita menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi;
f) limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis la maximum 2 ore;
g) asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer liber;
h) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire;
i) asigurarea de recipiente de colectare/coşuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie şi, eventual, a mănuşilor, în funcţie de numărul de participanţi estimat;
j) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv la cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă; k) scena/spaţiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă;
l) echipamentele utilizate în campanie, microfoane, staţii de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat, se vor dezinfecta înainte şi după utilizare;
m) se vor asigura toalete pentru participanţi; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dis-pensere/flacoane cu soluţii dezinfectante sau soluţie alcoolică 70% pentru dezinfecţia mâinilor; n) suprafeţele se vor dezinfecta periodic, folosind produse bio-cide autorizate/avizate; o) aerisirea temeinică a încăperilor înainte şi după eveniment/întrunire. II.3. Acţiunile electorale din uşă în uşă, între cetăţeni şi candidaţi/echipele de campanie electorală ale acestora, precum şi acţiunile de distribuire a materialelor de propagandă electorală

11.3.1. Măsuri şi consideraţii generale
La acest tip de acţiuni de campanie, în afara transmiterii virusului SARS-CoV- 2 între persoane prin intermediul picăturilor respiratorii, există şi riscul potenţial de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin intermediul suprafeţelor şi prin atingerea feţei cu mâinile neigienizate.
Astfel, măsurile de prevenire a infectării se vor axa pe evitarea aglomerărilor unde distanţa fizică nu poate fi menţinută, pe evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecţie necunoscut şi pe evitarea contactului cu suprafeţe sau obiecte.
În acest context se recomandă evitarea acestor acţiuni şi transmiterea materialelor de propagandă electorală online.
11.3.2. Măsuri specifice:

 1. persoanele care participă la o acţiune electorală din uşă în uşă sau la o acţiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală vor purta masca de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată durata interacţiunii între acestea şi cetăţeni, menţinând distanţa fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice interacţiune apropiată cu persoanele care prezintă semne şi/sau simp-tome de boli respiratorii;
 2. în situaţia în care persoanele care participă la o acţiune electorală din uşă în uşă sau la o acţiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală prezintă semne şi/sau simptome de boli respiratorii, acestea nu vor participa la acţiunile în cauză şi se vor adresa medicului de familie pentru consult;
 3. persoanele care participă la o acţiune electorală din uşă în uşă sau la o acţiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală îşi vor dezinfecta mâinile înainte de începerea acţiunii;
 4. se recomandă ca persoanele care participă la o acţiune electorală din uşă în uşă să nu pătrundă în interiorul locuinţelor;
 5. materialele de propagandă electorală (broşuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea pe clanţa uşii şi/sau în cutia poştală etc.;
 6. în situaţia în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acţiune electorală din uşă în uşă sau la o acţiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală, aceasta se va face pe cât posibil la distanţă, online sau telefonic. În cazul în care instruirea se va face în spaţii închise sau în aer liber, se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Noile restricţii care se aplică în România începând de luni, 9 noiembrie

Toate şcolile din ţară vor trece în sistem online, angajaţii – atât de la stat, cât şi cei de la privat, vor lucra în regim de telemuncă dacă au această posibilitate, iar masca de protecţie va fi obligatorie în toată ţara. Măsurile au fost anunţate la capătul a trei zile […]