Published On: mie, nov. 6th, 2019

CONVOCATOR

nichiduta.ro
Share This

Asociaţia Salariaţilor PAS METEX Târgovişte, Dâmboviţa Nr. 1/ 05.11.2019
CONVOCATOR
Al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul Metex SA cu sediul în Târgovişte. Piaţa Tricolorului, nr.2, jud. Dâmboviţa, pentru data de 09.12.2019 ora 11:00, la sediul Asociaţiei PAS Metex, din Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, camera nr. 36, et. 2, judeţul Dâmboviţa.
Convocarea este făcut în conformitate cu prevederile art.10 din Statutul Asociaţiei, de către Fundaţia Apostolia, cu sediul în Târgovişte, Calea Ploieşti, nr. 37, camera 11,12,13, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Judecătoria Târgovişte, cu nr.1/I/B/18.12.2012, Cod de înregistrare fiscală 31022149, reprezentată prin Pătraşcu Oana Claudia – Preşedinte Consiliul Director, deţinător a 94,53% din acţiunile dobândite de Asociaţie, cu următoarea :
ORDINE DE ZI
1. Supune spre aprobare cererea de retragere a d-nei Matei Oana Alexandra .
2. Revocarea d-nei Matei Oana Alexandra din funcţia de administrator unic al Asociaţiei PAS Metex .
2. Desemnarea unui nou administrator unic.
La Adunarea Generală a Asociaţiei sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi membrii înregistraţi până la sfâşitul zilei de 06.12.2019, stabilită ca dată de referinţă.
în cazul neîntrunirii cvorumului statutar Adunarea Generală a Asociaţiei va avea loc în data de 10.12.2019, ora 11:00, la locaţia invocată în prezenta.
Prezenta convocare se afişează în data de 05.11.2019, la sediul din Târgovişte, Piata Tricolorului, nr. 2, judeţul Dâmboviţa
Asociaţia PAS Metex, Prin Fundaţia Apostolia, reprezentată de Preşedinte Consiliu Director Pătraşcu Oana Claudia

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro