Published On: vin, sept. 13th, 2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA GURA ŞUŢII, titular al proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA GURA ŞUŢII, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate – în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA GURA
ŞUŢII, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, propus a fi amplasat în satele GURA ŞUŢII şi SPERIEŢENI, comuna GURA ŞUŢII, judetul DÂMBOVIŢA.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str. Calea Ialomiţei nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 09-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>