ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU VÂNZARE DE BUNURI

0 0

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU VÂNZARE DE BUNURI
1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, CUI 4280329, str. Primăriei, nr. 456, sat Conţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, tel./fax.0245241391, contact@primariacontesti.ro
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren arabil intravilan, situat în sat Călugăreni, înscris în CF nr. 72828 Conţeşti, în suprafaţă de 4.600 m.p., aparţinând domeniului privat, vânzarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin cerere scrisă.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat şi Relaţii cu Publicul, str. Primăriei, nr. 456, sat Conţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa, tel./fax.0245241391, contact@primariacontesti.ro
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019: se achită suma de 50 de lei, la Compartimentul Financiar-contabil.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.03.2020 – ORA 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: oferta se depune într-un singur exemplar, până cel târziu cu două ore înainte de ora licitaţiei, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, ofertele se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.04.2020, ORA 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Conţeşti, Compartimentul Secretariat şi Relaţii cu Publicul, et. 1, str. Primăriei, nr. 456, sat Conţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.04.2020 – ora12.00 la sediul Primăriei Conţeşti, Sala de şedinţe, et. 1, str. Primăriei, nr. 456, sat Conţeşti, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3, tel. 0245/612344, fax. 0245/216622, email- tr-dambovita-arh@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.03.2020.
Primar,
ing. Alexandru Marian-Nicolae

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

S-A "ÎNCHIS" FOTBALUL!

Având în vedere pericolul epidemiologie pe care-l reprezintă virusul COVID-19 şi luând în considerare deciziile luate în ultimele zile de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Federaţia Română de Fotbal a decis să suspende toate competiţiile până la data de 31 martie 2020. Federaţia Română de Fotbal consideră […]