Published On: vin, sept. 6th, 2019

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU VÂNZARE BUNURI

nichiduta.ro

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU VÂNZARE BUNURI
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Petofi Sandor, nr. 4, în calitate de administrator judiciar al societăţii COS TÂRGOVIŞTE S.A. – în insolvenţă, în conformitate cu Hotărârile Comitetului Creditorilor din 31.10.2017 şi 29.05.2019, aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că se organizează în data de 30.09.2019 la ora 14.00 la sediul debitoarei din Muncipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti nr. 9-11, jud. Dâmboviţa, licitaţie publică pentru vânzarea de utilaje industriale, conform Caietelor de prezentare.
Preţurile de pornire a licitaţiei, pentru fiecare utilaj, sunt menţionate în Caietele de Prezentare. La preţul de adjudecare fără TVA se adaugă TVA în cota standard prevăzută de Codul fiscal.
La licitaţia publică deschisă pot participa persoane fizice şi juridice române şi străine, rezidente şi nerezidente, care au achiziţionat Caietele de prezentare a bunurilor mobile şi îndeplinesc condiţiile şi depun documentele de participare menţionate în Caiete până la data de 30.09.2019, orele 12.00.
Potenţialii cumpăratori vor achiziţiona Caietele de prezentare a bunurilor mobile de la sediul societăţii – departamentul Juridic – situat în Târgovişte, Şoseaua Găeşti, nr. 9-11, jud. Dâmboviţa, contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA. Inspectarea bunurilor mobile se poate face numai după cumpărarea Caietelor de prezentare. Persoanele interesate pot solicita vizionarea/inspecţia bunurilor sau informaţii suplimentare cu privire la bunurile mobile scoase la vânzare la sediul societăţii – persoană de contact Monica Panduru, tel: 0748019702 sau prin e-mail înaintat la adresa: monica.panduru@cos-tgv.ro, anca.sirbu@smdamaestro.ro
Participanţii la licitaţie vor plăti, anterior depunerii documentaţiei de participare, în contul IBAN RO88OTPV450000908664RO01, deschis la OTP – Târgovişte, beneficiar COS TÂRGOVIŞTE SA – în insolvenţă, o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 10% din preţul de pornire al bunurilor pentru care licitează.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro