Published On: joi, apr. 2nd, 2020

A N U N Ţ

Share This

A N U N Ţ
Primăria comunei Cornăţelu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa, propus a fi realizat în comuna Cornăţelu, zona sat Slobozia, jud. Dâmboviţa.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>