1 aprilie 2021: Medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie

începând cu data de 1 aprilie 2021, asiguraţii vor avea posibilitatea să ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie din ţară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care este şi medicul prescriptor. Excepţie fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia de află asiguratul, cu condiţia ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află şi medicul care a emis prescripţia medicală.
Dacă în prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate judeţeană şi cu CAS AOPSNAJ, pentru punerea în aplicare a noii reglementări, începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021. Farmacia/punctul de lucru va deservi toţi asiguraţii care prezintă prescripţii medicale.
După aprobarea noului Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.
„Este o măsură care va asigura un acces mai facil al pacienţilor la tratamentele necesare, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversăm. însă nu ne vom opri aici. Alte măsuri menite să vină în sprijinul pacienţilor sunt propuse de CNAS în proiectul de Contract-cadru pentru anii 2021-2022, pe marginea căruia, până la data de 30 martie 2021, se desfăşoară consultările şi negocierile cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Noul proiect de Contract-cadru va fi supus aprobării Guvernului, astfel încât să intre în vigoare începând cu
data de 1 iulie 2021″, a
declarat Adrian Gheorghe, preşedintele
CNAS.
Această nouă reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern în data de 25 martie, care prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare şi modificarea prevederilor HG nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, până la 30 iunie
2021.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Noi măsuri care să asigure accesul neîntrerupt şi nediscriminatoriu al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale necesare pentru diagnosticarea, tratarea şi monitorizarea bolilor

Au fost aprobate două acte normative care reglementează condiţiile de acordare a serviciilor medicale în sistemul de sănătate în trimestru II al anului 2021, urmând ca până la data de 1 iulie 2021 să fie elaborate şi aprobate actele normative necesare pentru punerea în aplicare a unor noi reglementări.Actele normative […]