Controale în sectorul produselor alimentare de origine nonanimala

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează în baza Programului de supraveghere și control pentru anul 2021 și vizează operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii și produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și unități de depozitare – alimentare, semințe, legume – fructe.
În cursul lunii septembrie 2021, Direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene precum și a municipiului București au efectuat 10.542 de controale în unitățile din industria agroalimentară.
Acțiunile de verficare au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condițiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidența documentelor și a informațiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Controalele efectuate de inspectorii ANSVSA se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 105 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 652.200 de lei.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități, dintre care menționăm:

  • neconformități privind respectarea bunel
    specifice domeniului alimentar; necon-formități privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului muncitor;
  • neconformități privind monitorizarea și

implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

  • neconformități legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare, ambalaj necorespunzător, produse expirate);
  • neconformități privind personalul muncitor (neîntocmirea fișelor de aptitudini, neefectuarea cursului de igienă, lipsa echipamentului de protecție, neat-estarea stării de sănătate a personalului);
  • alte tipuri de neconformități: desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, comercializare, neinformarea autorităților competente despre procedura de retragere a produselor neconforme de pe piață).
    în timpul controalelor efectuate în unitățile din industria agroalimentară sau prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor și instrucțiunilor din Programul de supraveghere și control pentru anul 2021, urmărindu-se conformitatea produselor alimentarea, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesti-cide, contaminanți și alte substanțele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

ACȚIUNE A POLIȚIEI ROMÂNE, ÎN DOMENIUL OPERAȚIUNILOR CU SUBSTANȚE PERICULOASE

În perioada 4 – 10 octombrie 2021, polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase au verificat, la nivel național, modul de efectuare a operațiunilor de transfer sau tranzit cu articole pirotehnice, substanțe și deșeuri periculoase. Au fost indisponibilizate 72.279 de kilograme și 23.761 de litri de deșeuri periculoase, 5.436 […]