CONVOCATOR

CONVOCATOR
în temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:
ADUNĂRI GENERALE ORDINARE:

 1. Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi propunerile privind repartizarea profitului net pe anul 2020 şi a valorii dividendelor;
 2. Aprobarea raportului administratorilor, a cenzorilor şi a consiliului social pentru activitatea anului
  2020;
 3. Raportul privind modul de îndeplinire de către administratori a obligaţiilor ce le-au revenit potrivit contractelor de administrare şi gestionare, a criteriilor de performanţă stabilite pentru perioada mandatului şi aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
 4. Prezentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Programului de activitate şi a Programului de investiţii pentru anul 2021;
 5. Aprobarea modificărilor la clauzele generale privind raporturile de muncă precum şi a sistemului de salarizare;
 6. Stabilirea şi aprobarea remuneraţiilor administratorilor, cenzorilor pentru anul 2021, a limitelor generale privind remuneraţia conducerii societăţii;
 7. Aprobarea primirii/ retragerii, excluderii de membri cooperatori;
 8. Alegerea preşedintelui/ administratorului societăţii, a membrilor Consiliului de Administraţie, a cenzorilor şi a Consiliului social;
 9. Alegerea delegaţilor pentru Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară a Asociaţiei UJCM Dâmboviţa;
 10. împuternicirea Preşedintelui/ administratorului unic pentru semnarea şi îndeplinirea tuturor formalităţilor/ procedurilor necesare punerii în aplicare a hotărârilor adunărilor generale ordinare;
  ADUNĂRI GENERALE EXTRAORDINARE:
 11. Aprobarea majorării sau reducerii capitalului social ca urmare a primirii, retragerii sau excluderii de membri cooperatori;
 12. Aprobarea bunurilor aparţinând societăţilor care pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii sau înstrăinării anului 2021;
 13. Modificarea statutului, a actului constitutiv al societăţii cooperative meşteşugăreşti;
 14. Mandatarea Consiliului de Administraţie/ administratorului unic cu îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operaţiuni.
  ADUNĂ RILE GENERALE ORDINARE/ EXTRAORDINARE vor avea loc după următorul program:
 15. ARTA SCM TÂRGOVIŞTE – 24 martie, ora 09.00 – SEDIU
 16. LIBERTATEA GĂEŞTI SCM – 16 martie, ora 12:00 – COMPLEX
 17. ÎNFRĂŢIREA MORENI SCM – 24 martie, ora 12:00 – COMPLEX
 18. SCM SERCOM TÂRGOVIŞTE – 22 martie, ora 10.00 – SEDIU
 19. ASCOM SCM TÂRGOVIŞTE – 19 martie, ora 12:30 – unitate Frizerie
 20. SÂRGUINŢA SCM TGV – 15 martie, ora 09:00 – SEDIU
 21. PROGRESUL SCM TGV – 26 martie, ora 10:00 – SEDIU
 22. UNIREA SCM PUCIOASA – 19 martie, ora 10:00 – SEDIU
 23. SCM VICTORIA TITU – 18 martie, ora 10:00 – SEDIU
 24. ATCOM DÂMBOVIŢA SCM – 15 martie, ora 10:00 – SEDIU
 25. UJCM DÂMBOVIŢA – 6 aprilie, ora 10:00 – SEDIU
  în cazul în care, la data şi ora convenite, nu se întruneşte cvorumul de şedinţă cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară se convoacă pentru ziua următoare, în aceeaşi locaţie şi la aceeaşi oră.
  în numele Comitetului Director al UJCM Dâmboviţa, Preşedinte,
  Ec. NECULAESCU ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Delir şi nebunie în peroada interbelică(XCIII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonatorDe ce va deveni sarea simbolul revolteti indienilor? Deoarece de ani de zile, greul impozit pe sare a fost mereu prima doleanţă a întregii Indii ce spera, ca prin reducerea sa, să mai poată răsufla cât de cât uşurată prin reducerea acestei poveri ce sărăcise teribil majoritatea […]