CONVOCARE

CONVOCARE
Administratorul unic al S.C. Resalcom S.A. Târgovişte, în temeiul Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, convoacă, în data de 22.03.2021, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la sediul societăţii din Bulevardul Regele Carol I, nr. 7, Târgovişte, cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune asupra activităţii desfăşurate în anul 2020;
 2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020;
 3. Prezentarea şi aprobarea Raportului asupra bilanţului pe anul 2020;
 4. Prezentarea şi aprobarea Contului de profit şi pierderi pe anul 2020;
 5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021;
 6. Aprobarea întocmirii documentaţiilor în vederea acordării de fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru eficientizarea şi optimizarea activităţii complexului hotelier „KING”
 • extinderea şi modernizarea complexului hotelier „KING” în valoare de cca. 3 milioane de euro cu aport propriu de până la 30%;
 1. Aprobarea acordării de credite bancare în vederea realizării investiţiilor de mai sus;
 2. Diverse.
  La adunare vor participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor până la data de
  20.03.2020.
  Accesul acţionarilor la A.G.O.A. se face pe baza actului de identitate. Reprezentarea acţionarilor la A.G.O.A. se face pe bază de procură specială ce poate fi obţinută de la sediul societăţii şi va fi depusă cu 24 ore înainte.
  în cazul în care A.G.O.A. nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului, aceasta va fi convocată pentru ziua următoare, la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă.
  Relaţii suplimentare la tel: 0245/612659, de luni până vineri între orele 8:00-16:00.
  Administrator unic, Neculaescu Ion

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

CONVOCATOR

CONVOCATORîn temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:ADUNĂRI GENERALE ORDINARE: Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi propunerile privind repartizarea profitului net pe anul 2020 […]