La Căprioara, întâlnire de lucru organizată de CJ cu primarii pe fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020

I.B.
0 0

primariPentru câteva ore bune, sala de conferinţe a Centrului de Agrement Căprioara din comuna Moroeni a fost gazda unei întâlniri de lucru organizată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa pe tema principalelor prevederi ale programelor şi ghidurilor de finanţare din fonduri europene pentru perioada 2014 – 2020 (POR, PNDR, POIM, PNDL) şi alte proiecte de interes pentru unităţile administrativ – teritoriale. La dezbateri au fost invitaţi primarii localităţilor dâmboviţene şi specialişti în domeniul fondurilor europene. Lucrările au fost conduse de preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu. Programul Operaţional Regional(POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, în concret cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.C (2015) 4272/23.06.2015. În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 are la bază priorităţile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaţionale pentru aceeaşi perioadă de programare şi/sau cu strategiile sectoriale/naţionale în domeniile sale de intervenţie, precum şi cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii).Obiectivul general al POR 2014-2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervenţilor financiare în anumite priorităţi de investiţie (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistenţă tehnică pentru finanţarea activităţilor de implementare a programului. De asemenea, prin POR 2014-2020 se utilizează în mod complementar anumite strategii şi instrumente de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – SUERD, investiţii teritoriale integrate cu privire la Delta Dunării – ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă şi dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii -CLLD).
Cele 12 axe prioritare din cadrul POR 2014-2020 sunt: AXA PRIORITARĂ 1 -Promovarea transferului tehnologic
AXA PRIORITARĂ 2 –
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii AXA PRIORITARĂ 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
AXA PRIORITARĂ 5 –
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
AXA PRIORITARĂ 6 -Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
AXA PRIORITARĂ 7 –
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
AXA PRIORITARĂ 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
AXA PRIORITARĂ 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban
AXA PRIORITARĂ 10 –
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
AXA PRIORITARĂ 11 –
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
AXA PRIORITARĂ 12 –
Asistenţă tehnică
În perioada de programare 2014 – 2020, Programului Operaţional Regional îi sunt alocate 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro (inclusiv rezerva de performanţă) reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv circa 1,5 miliarde euro contribuţia naţională (buget de stat, bugete locale).
Repartizarea resurselor financiare aferente POR 20142020 s-a realizat în baza nevoilor comune de dezvoltare identificate în procesul de programare, asigurându-se corelarea cu strategiile regiunilor de dezvoltare, precum şi cu strategiile naţionale sectoriale.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ajutoare la încălzire de la Primăria Poiana

În această perioadă cetăţenii din Poiana sunt aşteptaţi la primărie în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale pentru a-şi ridica cererea tipizată prin care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei. Edilul comunei, Marian Şerban ne-a declarat că pentru unele famiilii acest ajutor reprezintă o mană cerească. Persoanele singure şi familiie cu venituri […]