ANUNŢ OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

0 0

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI COD FISCAL 29146145
Adresa: Str. Principală, nr. 167, loc. Tătărani, judeţul Dâmboviţa Tel. /fax:0245238098
ANUNŢ
OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Având în vedere:
– Art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; – H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
– H.G. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 286/2011
– Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRANI, cu sediul în localitatea Tătărani, str. Principală, nr. 167, jud. Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea postului de secretar pe perioadă nedeterminată pe data de 10.10.2019 conform calendarului afişat.
I. CONDIŢII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI:
– Nivelul studiilor: SUPERIOARE (ECONOMICE, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, MANAGEMENT, JURIDICE, BIROTICĂ şi SECRETARIAT, INFORMATICĂ DE GESTIUNE)
– Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice
– Cunoştinţe privind încadrarea personalului (operare în program EDUSAL)
– Cunoştinţe de operare în program REVISAL
– Vechime în specialitatea postului de secretar şcoală, cel puţin 1 an.
– Cunoştinţe de arhivare a documentelor
– Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC)
II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
1. Cerere de înscriere
2. Copia actului de identitate
3. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate
4. Copia certificatului de naştere
5. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)
6. Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)
7. Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL
8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale
9. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie)
10. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative
Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul
III. TEMATICA DE CONCURS:
1. Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
2. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
3. Duplicate ale actelor de studii;
4. Documente şcolare;
5. Acordarea burselor şcolare, EURO 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
6. Arhivarea şi circuitul documentelor;
7. Întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR.
8. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor
IV. PROCEDURA DE SELECŢIE
Probe de concurs:
a) selecţia dosarelor;
b) probă scrisă;
c) interviu.
V. BIBLIOGRAFIE
– OMENCŞ nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
– OMENCŞ nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
– Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
– Legea 126/2002 pentrua probarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
– HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro 200;
– Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale
– OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
– H.G. 286/2011 şi H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;
VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:
– Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul şcolii Gimnaziale Tătărani în perioada 19.09.2019- 02.10 2019.
– Proba scrisă (2 ore) 10.10.2019 – ora 9:00-11:00
– Interviu 10.10.2019 – ora 14:00
– Afişarea rezultatelor, 11.10.2019 – ora 12:00
– Depunerea contestatiilor 11.10.2019, între orele 13:00-20:00
– Afişarea rezultatelor finale 12.10.2019 – ora12:00
– Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă nedeterminată.
– Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări de la proba scrisă.
Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare – telefon 0245238098 Persoana de contact:
Prof. Voiculescu Constantin – 0728213110 – Director Prof. Perianu Ramona – 0733314555 – Director adjunct
DIRECTOR,
Prof. Voiculescu Constantin

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

AVERTISMENT ŞI AMENDĂ DE 2000 DE LEI PENTRU CHINDIA DUPĂ INCIDENTELE DE LA MECIUL CU DINAMO

Întrunita miercuri, 11.09.2019, Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat urmatoarele decizii: 1. FC ASTRA GIURGIU vs. FC CFR 1907 CLUJ – Incidente – În baza art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD se sancţioneaza clubul FC Astra Giurgiu cu „Avertisment” şi […]