Published On: vin, apr. 13th, 2018

Sancţiuni mai drastice pentru angajatorii care folosesc forţa de muncă la negru

nichiduta.ro

În urma modificărilor aduse la Codul Muncii, angajatorii vor primi amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare muncitor care lucrează „la negru”, însă valoarea totală a amenzilor nu poate depăşi 200.000 lei. În plus, dacă nu achită amenda şi nu remediază situaţia pentru care a fost sancţionat, patronul riscă între 6 luni şi 2 ani de închisoare.
Până acum, angajatorii care primeau la muncă minimum 5 persone fără forme legale erau amendaţi cu cel puţin 100.000 de lei, reprezentând câte 20.000 de lei pentru fiecare lucrător în cauză. Noua lege elimină limita de 5 persoane, dar stabilişte că valoarea totală a amenzilor nu poate depăşi 200.000 lei.
Tot cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei, se sancţionează primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii dar şi primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat.
Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, se pedepseşte cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000Jei.
În cazul constatării săvârşirii uneia dintre aceste faptele inspectorul de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de lnspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în condiţiile legii şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată. Reluarea activităţii cu încălcarea acestor dispoziţii constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

eJobs

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

noriel.ro