Published On: mie, iul. 10th, 2019

Prima serie de cursanţi a încheiat stagiul de formare în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”

Peste 270 de cadre didactice (grup-ţintă în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi, CRED”) au încheiat etapa de formare, în ultimele zile ale lunii iunie 2019.
Casa Corpului Didactic Bucureşti, în calitate de partener şi furnizor de programe de formare acreditate în cadrul proiectului, a asigurat derularea activităţilor de formare continuă, la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, pentru prima serie de cadre didactice din învăţământul primar. Cursurile urmate au vizat abilitarea curriculară pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe-cheie, în concordanţă cu noul curriculum, respectiv adaptarea activităţilor de învăţare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.
Programul de formare a totalizat 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore faţă în faţă şi 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning), cu formatorii selectaţi în cadrul proiectului şi formaţi, la rândul lor, de către specialiştii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Conform cererii de finanţare şi bugetului proiectului, cadrele didactice care finalizează activităţile programului de formare continuă acreditat şi care promovează evaluarea finală beneficiază şi de o subvenţie de 600 de lei pentru decontarea cheltuielilor generate de participarea la activităţile de formare. Plusvaloarea dobândită prin participarea la programele de formare oferite în cadrul CRED constă în redefinirea profilului profesional al cadrelor didactice prin dezvoltarea capacităţii creative de autor sau coautor de curriculum.
Finalizarea programului de formare continuă acreditat determină:
– cunoaşterea aprofundată a elementelor de noutate şi inovaţie aduse de noile programe şcolare şi integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
– folosirea de noi metode şi strategii didactice şi, astfel, deprinderea abilităţilor de raportare la disciplina predată ca la un context de dezvoltare a unor competenţe, nu doar de transmitere a unor informaţii;
– dobândirea abilităţii de dezvoltator şi utilizator de resurse educaţionale deschise şi, totodată, dobândirea posibilităţii de a le adapta, în funcţie de contextul educaţional;
– identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor necesare la clasă, astfel încât fiecare elev să-şi poată atinge şi valorifica propriul potenţial.
În luna septembrie 2019, la nivel naţional, 152 de grupe formate din cadre didactice care predau în învăţământul primar, cu prioritate în unităţi de învăţământ din mediul rural, vor începe formarea specifică în cadrul proiectului CRED.
„Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educaţional românesc, fiind lansat în anul 2017 şi având o durată de implementare de 4 ani. Proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale vizează învăţământul preuniversitar şi este cofi-nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel naţional şi are 12 parteneri, instituţii publice: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, opt Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare şi trei Inspectorate şcolare.
CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>