Dâmboviţa: Rezultatele la Evaluarea Naţională, înainte de contestaţii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională ale absolvenţilor clasei a VlII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2 -27 iunie 2020.Situaţia statistică generală arată că dintre cei 160.468 candidaţi prezenţi, 135.101 candidaţi au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 76.10%. Dintre aceştia, 839 […]

Activităţile de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se pot derula online

A fost publicat în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă şi detaliază procedura de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.Ţinând cont de etapa actuală a activităţilor didactice […]

Evaluarea Naţională 2020, sesiunea specială

Evaluarea Naţională 2020 va avea o sesiune specială, la care vor participa elevii ce vor avea temperatura peste 37,3 grade, sunt internaţi sau se află în carantină în ziua examenelor din sesiunea oficială de Evaluare Naţională.Sesiune specială a Evaluării Naţionale se va desfăşura la două săptămâni după sesiunea oficială, respectiv […]

Sesiuni speciale pentru examenele naţionale (2020)

În contextul epidemiologic actual, Monica Anisie, ministrul educaţiei şi cercetării, a aprobat ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Naţională şi Bacalaureat pentru absolvenţii care nu vor putea participa la prima sesiune, în vederea asigurării egalităţii de şanse.La aceste sesiuni speciale vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste […]

Calendarul înscrierii în învăţământul primar

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv,pot fi înscrişi în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până în data de 7 iulie. În acest caz, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate să completeze […]

CALENDARUL examenelor naţionale

Evaluarea Naţională 2020 pentru elevii de clasa a VlII-a începe în data de 2 iunie, odată cu înscrierea candidaţilor pentru examene, şi se încheie la 27 iunie, odată cu afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, urmând ca ulterior să aibă loc repartizarea computerizată la licee.Primul examen scris la Evaluarea Naţională 2020 […]

Simulările pentru Evaluarea Naţională, examenul de Bacalaureat, dar şi diferite probe practice sau diverse concursuri se amână din cauza coronavirusului

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, a organizat o videoconferinţă cu inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi. Potrivit art. 1 al Hotărârii nr. 6 a Consiliului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), „se aprobă suspendarea cursurilor din toate unităţile de învăţământ preuniversitar începând cu data de 11 martie 2020 […]

ISJ Dâmboviţa: A fost definitivat programul campaniei „Meseria face diferenţa”

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa -inspector general prof. Sorin Ion, de comun acord cu directorii liceelor tehnologice, a definitivat programul campaniei „Meseria face diferenţa”. Campania îşi propune promovarea învăţământului profesional, dual şi tehnic şi va culmina cu organizarea Zilei Naţionale a Meseriilor, în data de 11 martie. Alături de ISJ […]

Simulările pentru clasa a VlI-a şi a Xl-a vor fi organizate la nivel judeţean, cu subiect unic

În cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, printre altele, s-au pus în discuţie următoarele: – Proiectul de ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii cla sei a VlII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de naţional de […]

Rezultatele elevilor din România la evaluarea internaţională PISA 2018

Raportul internaţional publicat pe 3 decembrie de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) – „What students know and can do” prezintă rezultatele evaluării în ţările participante şi extrage date de cercetare relevante pentru politicile educaţionale. Pe primele locuri la domeniul citire/lectură (domeniu principal de testare la PISA 2018) se […]

CRED, la doi ani de la debut

Finalizarea documentului de politici educaţionale „Repere pentru proiectarea şi actualizarea Curriculumului naţional”, Finalizarea Metodologiei privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Şcolii (CDŞ), centrată pe dezvoltarea competenţelor-cheie, Realizarea Raportului de analiză privind nevoile de formare a profesorilor din învăţământul primar şi gimnazial pentru aplicarea noului Curriculum naţional, fundamentul celor 17 programe de […]

Extreme ale învăţământului dâmboviţean: 322 de premii şi medalii naţionale dar şi licee cu câţiva promovaţi la BAC

Inspectorul şcolar general, prof. Cristina Stroe, a prezentat astăzi o situaţie detaliată a învăţământului dâmboviţean preuniversi-tar, cu bune şi mai puţin bune, o concluzie fiind aceea că este loc şi sunt asigurate premisele unei evoluţii în bine. Învăţământul dâmboviţean rămâne însă cantonat în extreme şi, deocamdată, media este sub aceea […]

Prima zi de studenţie

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii Valahia din Târgovişte şi-a deschis luni,porţile. Bobocii au trăit emoţiile primei zile de facultate, iar cei mai mari au fost bucuroşi că şi-au reîntâlnit colegii. Cu toţii însă au răspuns prezent în prima zi din noul an universitar. cei care au reuşit […]

În anul şcolar 2019-2020, evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în perioada 11 – 28 mai 2020

Probele scrise/de citire din cadrul evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în anul şcolar 2019-2020, în intervalul 11 – 28 mai 2020. Calendarul de administrare a acestor evaluări a fost aprobat de prin ordin de ministru (nr. 4.946/27.09.2019) şi publicat […]

Metodologia şi calendarul Evaluării Naţionale (EN VIII) în anul şcolar 2019 – 2020

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 şi în secţiunea dedicată pe edu.ro. Principalul element de […]