Schemă de grant pentru finanţarea accesului egal la o educaţie incluzivă de calitate pentru toţi copiii, în special pentru copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate

Din anul 2010, prioritatea incluziunii socio-educaţionale a elevilor în situaţie de vulnerabilitate este din ce în ce mai prezentă pe agenda politicii europene.Prezenta oportunitate de finanţare este rezultatul cooperării dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Europei. Acţiunea se încadrează în Planul de Acţiune Strategic al Consilului Europei pentru Rromi […]