Polițiștii au verificat 106 unități care au ca obiect de activitate colectarea de deșeuri de metale feroase și neferoase

Pe parcursul a două zile, polițiștii de la transporturi au acționat pentru eliminarea riscurilor privind sustragerile din vagoanele de mărfuri, precum și de componente de la mijloacele de material rulant.Au fost verificate 605 mijloace de material rulant în depouri, revizii, parcuri reci, precum și în linie curentă și au fost […]