Noi reglementari privind modul de acordare a concediilor medicale

A fost aprobată o Ordonanţă de Urgenţă care cuprinde o serie de măsuri privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate menite să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă.Actul normativ prevede reglementări care conduc la echilibrarea veniturilor alocate bugetului FNUASS cu costurile reale suportate […]