Necesitatea Religiei în societatea contemporană

Prof. Valentin Păunescu_Pentru societatea contemporană, nevoia de educaţie moral-religioasă este fundamentală, deoarece, mai cu semă în cazul tinerelor generaţii conferă acele valori ale înaintaşilor ce fundamentează societatea noastră de mâine.Lumea noastră are nevoie de valori morale, are nevoie de o educaţie spirituală, fără de care viaţa nu poate merge înainte, […]