A aprobat cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, acordate în anul şcolar 2020 – 2021

A fost aprobată hotărârea prin care se stabileşte, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învăţământul pre-universitar de stat cu frecvenţă, în anulşcolar 2020 – 2021. Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este […]