CONVOCARE

CONVOCAREAdministratorul Unic al BAT VIFORÂTA S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 16.04.2021. ora 16.00 (pentru prima adunare) sau 17.04.2021,ora 10.00 (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine) la sediul societăţii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. […]

CONVOCARE

CONVOCAREAdministratorul unic al S.C. Resalcom S.A. Târgovişte, în temeiul Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, convoacă, în data de 22.03.2021, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la sediul societăţii din Bulevardul Regele Carol I, nr. 7, Târgovişte, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune asupra […]