Centrele de sacrificare pentru păsări şi iepuri de la nivelul fermelor înregistrate sanitar veterinar vor putea să îşi desfăşoare activitatea şi după data de 31 decembrie 2020

Comercializarea cărnii de pasăre în ţara noastră se realizeză cu respectarea legislaţiei comunitare şi a legislaţiei naţionale corespondente. În conformitate cu aceasta, carnea de pasăre trebuie să fie obţinută în abatoare autorizate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede posibilitatea ca, […]