Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, primeşte dosare, pentru a angaja fără concurs pe durată determinată de maximum 6 luni după cum urmează:” 1(unu) post medic specialist în specialitatea medicină de familie staţia centrală Târgovişte; ” 10(zece) […]

INFORMARE IMM

În contextul actualei pandemii, în spri- curente, dar şi îmbunătăţirea competitiv-jinul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, se ităţii economice prin creşterea productiv-alătură Fondul Naţional de Garantare a ităţii muncii în IMM-uri în sectoarele com-Creditelor prin programul IMM Invest şi petitive identificate în Strategia NationalăApelul cte poate în racHy ^nfâgcte pent^ Competitivitate.investiţii […]

ANUNŢ PUBLIC

ANEXA nr. 5 J(ANEXA nr. 5.J la procedură)ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrareDUMITRESCU EMILIAN, cu domiciliul în comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi, strada Vlad Ţepeş, nr. 173B, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA, în cadrul procedurii de evaluare […]

SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

In perioada 04.05-08.05.2020, SUCURSALA DEDISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întrerupta energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile mentionate mai jos:LUNI, 04.05.2020: Băleni – parţial (08.00-15.00); Runcu – parţial […]

INFORMARE

INFORMAREAceastă informare este efectuată de:S.C. ALBERT DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL CHIŞINĂU, NR. 1, PARTER, DEPOZITUL NR. 3ŞI SALA FRIGORIFICĂce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru „Modernizare fermă prin schimbare sistem de creştere […]

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA VULCANA BĂI – prin reprezentantul său, Emil DRăGHICI – primar, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere pod Moară şi pod Noroaia”, propus a fi amplasat în comuna Vulcana-Băi, sat Vulcana-Băi, str. Vlad ŢEPEŞ şi str. Noroaia, judeţul Dâmboviţa.Informaţiile privind proiectul […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. – TÂRGOVIŞTE Anunţă publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Îmbunătăţire nivel de tensiune comuna Petreşti, localităţile Coada Izvorului, Greci, Puntea de Greci, Ghergheşti, loneşti şi Potlogeni Deal” – în comuna Petreşti, localităţile Coada Izvorului, Greci, Puntea de […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În periada 27.04 – 30.04.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:LUNI, 27.04.2020: Băăleni – parţial (08.00-15.00); […]

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE” – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU-IALOMIŢA, titular al proiectului „Reducerea riscului la inundaţii în B.H. Ialomiţa aval de acumularea Pucioasa – componenta I B.H. Ialomiţa superioară” – în Bezdead, Brăneşti, Bucşani, Pucioasa, Şotânga, Târgovişte, Ulmi, Vulcana-Băi, Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei […]

Subscrisa CHINDIA SPRL

Subscrisa CHINDIA SPRL, reprezentată de asociat coordonator VOICHIŢĂ DANIEL, în calitate de administrator judiciar al NEW ECOTRANS SRL în reorganizare, cod de identificare fiscală 27552252 cu sediul social în sat Viforâta, str. Silozului, nr. 1, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa, număr de ordine în registrul comerţului J15/152/2014, care face obiectul dosarului […]

În perioada 21.0424.04.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În perioada 21.0424.04.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:MARŢI, 21.04.2020: Sat Corbii Mari, Satu Nou (09.00-16.00); […]

UAT COMUNA COJASCA

UAT COMUNA COJASCA, beneficiar al proiectului Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism comuna Cojasca, Judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului de Mediu pentru proiectul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.Prima versiune a proiectului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLICSC VIENNA ENERGY FORTA NATURALA SRL, cu sediul social în Bucureşti, str.Sf.Vineri nr.29, etaj 2, camera 8, sector 3, titular al activităţii de producţie energie electrică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în sat Ilfoveni, comuna Nucet, judeţul […]

Comunicat de presă

În ceea ce priveşte rambursarea TVA şi activitatea de control, în perioada stării de urgenţă: în luna martie 2020, ANAF a restituit TVA în valoare de aproape 4 miliarde de lei, aferente unui număr de 24.526 deconturi (faţă de 1,6 miliarde de lei media rambursărilor din primele două luni ale […]

A N U N Ţ

A N U N Ţ Primăria comunei Cornăţelu anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, […]