ANUNŢ

S.C. SOLITREE S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 1, Şoseaua Pipera, nr. 4, modul 2, etaj 7, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „înfiinţare plantaţie alun”, propus a fi amplasat în comuna Petreşti, judeţul Dâmboviţa.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la […]

UCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În perioada 10.1218.12.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. În acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 10.12.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Anunţ

COMUNA CONŢEŞTI, având sediul în comuna Conţeşti, sat Conţeşti, str. Primăriei nr. 456, judeţul Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Dezvoltarea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În perioada 03.12-11.12.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 03.12.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Anunţ public

Anunţ publicAdministraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Lucrări de apărare mal pârâu Ţâţa în satul Dealu Frumos, comuna Pietroşiţa, judeţul Dâmboviţa”, propus a fi amplasat în satul Dealul Frumos, comuna Pietroşiţa, pe pârâul Ţâţa, jud. […]

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLICS.C. SWARCO VICAS S.R.L. aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că şedinţa de dezbatere publică a solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentruactivităţile: Fabricarea vopselelor, lacurilor, grundurilor, diluanţilor – cod CAEN 2030; Comerţ cu ridicata al produselor chimice – cod CAEN 4675;desfăşurată în municipiul Târgovişte, Şos. Găeşti, nr.8, […]

ANUNŢ

ANUNŢPrimăria comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de execuţie Şef S.V.S.U. – compartiment Situaţii de urgenţă, astfel: proba scrisă 23.12.2020, ora 10.00; proba interviu 28.12.2020, ora 11.00. Concursul va avea loc la sediul instituţiei.Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 11.12.2020.Condiţiile de […]

LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIŞTE

LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIŞTE, B-dul Independenţei, Nr. 23 J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465 Tel.: 0245/216445, Fax: 0372870351Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224Completare la Ordinea de zi a AGOA şi AGEA din data de 07/08.12.2020Având în vedere primirea unei solicitări de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În perioada 26.1104.12.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 26.11.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Mogosani,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRTIV –  PRIMARIE„  propus a fi amplasat în Comuna Mogosani, sat Mogosani, judetul Dambovita. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

In periada 19.11-27.11.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. In acest sens, va fi întrerupta energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile mentionate mai jos:” JOI, 19.11.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru […]

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări

În perioada 12.1120.11.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE Târgovişte execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. În acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 12.11.2020 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

COMUNA MOGOSANI,

COMUNA MOGOSANI, Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Asfaltare drum de interes local in Comuna Mogosani, judetul Dambovita , Strada […]

ANUNŢ

ANUNŢPrimăria comunei Mogoşani, jud. Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de referent în cadrul Primăriei com. MogoşaniAvând în vedere prevederile art. 7 din anexa HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de […]

ANUNŢ PUBLIC 1

ANUNŢ PUBLIC 1Beneficiarul ROPOTAN ROBERT FLORIN, cu domiciliul com. Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazul, nr. 30A, CI seria DD nr. 968252, titular al programului PUZ „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ P+1” pe terenul situat în Municipiul Târgovişte, str. înfrăţirii, nr. 25, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului […]

LACTATE NATURA S.A.

LACTATE NATURA S.A.TÂRGOVIŞTE, B-dul Independenţei, Nr. 23 J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465 Capital social: 8.193.502,5 RONCod LEI (Legal Entity Identifier): 254900BRLASUBOLR5224ERATĂ (rectificare)la CONVOCATORUL – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ŞIADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR din 07/08.12.2020Se modifică, în cuprinsul convocatorului, următoarele: Punctul 1.4. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului depreferinţă, […]

ANUNȚ PIERDERE

Societatea S.C. Prepelita S.R.L., Nr. Ord. Reg. Com.: J15/1205/1992, Cod fiscal: 2977320, cu sediul in Titu, Str. Muncii, nr. 28, jud. Dambovita, declară pierdut Certificatul Constatator de Sediu Social.Îl declar nul.