ANUNŢ

ANUNŢAsociaţia Colegiul Consilierilor Juridici Dâmboviţa, membră a Ordinului Colegiilor Consilierilor Juridici din RomâniaCONVOACĂMembrii săi, în data de 10.04.2021, ora 10.00, la sediul CCJ Dâmboviţa, la Adunarea Generală cu următoarea ordine de zi: Informare privind activitatea Consiliului de conducere în 2020; Raportul comisiei de cenzori aferent anului 2020; Descărcarea de gestiune […]

POTRIVIT DISPOZIŢIILOR O.U.G. nr. 99/2006

POTRIVIT DISPOZIŢIILOR O.U.G. nr. 99/2006, APROBATĂ ŞI MODIFICATĂ PRIN Lg. 227/2007 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ALE Lg. 31/1990,ALE ACTULUI CONSTITUTIV, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIŞTE PRIN PREŞEDINTELE ACESTUIACONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂcare va avea loc în ziua de 15.04.2021 ora 13.00 la Sediul Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul […]

CONVOCARE

CONVOCAREAdministratorul Unic al BAT VIFORÂTA S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 16.04.2021. ora 16.00 (pentru prima adunare) sau 17.04.2021,ora 10.00 (pentru a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine) la sediul societăţii din comuna Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 31, jud. […]

În perioada 10.0319.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

În perioada 10.0319.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:MIERCURI, 10.03.2021 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR DÂMBOVIŢA

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR DÂMBOVIŢAÎn ziua de 29 martie 2021, ora 14 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Dâmboviţa a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate […]

În perioada 08.03-12.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

În perioada 08.03-12.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:LUNI, 08.03.2021: Hăbeni – parţial (08.00-16.00).MARŢI, 09.03.2021: Hăbeni […]

în perioada 25.02-05.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

în perioada 25.02-05.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 25.02.2021 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

CONVOCATOR

CONVOCATORîn temeiul prevederilor Legii 1/2005 şi al actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti, Consiliile de Administraţie/ Administratorii unici, convoacă ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE/EXTRAORDINARE ale membrilor cooperatori, având ca ordine de zi, pentru:ADUNĂRI GENERALE ORDINARE: Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi propunerile privind repartizarea profitului net pe anul 2020 […]

CONVOCARE

CONVOCAREAdministratorul unic al S.C. Resalcom S.A. Târgovişte, în temeiul Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, convoacă, în data de 22.03.2021, ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la sediul societăţii din Bulevardul Regele Carol I, nr. 7, Târgovişte, cu următoarea ordine de zi: Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune asupra […]

COMUNA ŞOTÂNGA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA ŞOTÂNGA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Revitalizare cinematograf – modernizare şi reabilitare club minier în comuna Şotânga, judeţul Dâmboviţa” propus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, com. Şotânga, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 269.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consulate la […]

În perioada 18.02-26.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

În perioada 18.02-26.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:JOI, 18.02.2021 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Anunţ

SC ENGIE România SA prin SC PREST INSTAL 2000 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ” Extindere conductă de distribuție gaze medie presiune, sat FUSEA (ds 27/1), propus a fi amplasat în orașul TITU,sat FUSEA, judeţul DÂMBOVIȚA”. Informațiile privind proiectul propus […]

În perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

În perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:MIERCURI, 10.02.2021 (completare lucrări anunţate anterior pentru această […]

Electrica a încheiat cu succes procesul de fuziune a celor trei companii de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului

COMUNICAT DE PRESĂ Electrica a încheiat cu succes procesul de fuziune a celor trei companii de distribuţie a energiei electrice din cadrul Grupului Începând cu data de 1 ianuarie 2021, noua companie devine Distribuţie Energie Electrică Romania SA (DEER) DEER devine cel mai important operator naţional de distribuţie a energiei […]

COMUNA ŞOTÂNGA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului

COMUNA ŞOTÂNGA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectulCENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 27.900 KWp, COMUNA ŞOTÂNGA, JUDEŢ DÂMBOVIŢApropus a fi amplasat în judeţul Dâmboviţa, […]

ANUNŢ CONCURS

ANUNŢ CONCURS de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de psiholog, studii superioare, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii – tip after school din comuna Comişani.În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, Primăria Comunei Comişani, Judeţul Dâmboviţa, organizează în data de 16 februarie […]

În perioada 01.02-05.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări

În perioada 01.02-05.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE TÂRGOVIŞTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie şi joasă tensiune. în acest sens, va fi întreruptă energia electrică la micii consumatori şi la consumatorii casnici, în localităţile menţionate mai jos:LUNI, 01.02.2021: Hăbeni – parţial (08.00-15.00); Răzvad – […]