Turla Bisericii Sf. Vineri și Turnul Chindiei sunt în plin proces de restaurare

Consiliul Județean Dâmbovița implementează proiectul „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”.
Se lucrează intens la Curtea Domnească din Târgoviște. Turla Bisericii Sf. Vineri și Turnul Chindiei sunt în plin proces de restaurare. La Biserica Sf. Vineri se consolidează turla așezământului unde au fost constatate probleme, iar la Turnul Chindiei, ten-cuielile interioare sunt aproape finalizate. La exterior, se sablează zidăria turnului, acolo unde este nevoie se completează golurile de cărămidă și se continuă cu rostuirea zidăriei noi.
Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile FEDR, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”.
Perioada de implementare este de 43 luni de la data semnării contractului de finanțare.
Valoarea totală a proiectului este 19.787.516,94 lei (inclusiv TVA), din care asistență financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 19.234.308,79 lei (inclusiv TVA) și o contribuție proprie în proiect a Unității administrativ-teritorială, în valoare de 553.208,15 lei (inclusiv TVA).
Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească, ca urmare a conservării și protejării obiectelor: Ruine Biserică paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” – Domnească mică și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul ansamblului, în vederea impulsionării dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • OS1: conservarea, restaurarea și protejarea a patru obiective, respectiv Ruine Biserica paraclis, Turnul Chindiei, Biserica „Sf. Vineri” Domnească mică, Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului”, din cadrul obiectivului de patrimoniu Ansamblul Curtea Domnească (Cod LMI DB-II-a-A-17237) din Târgoviște. OS2: valorificarea durabilă a Ansamblului Curtea Domnească prin crearea Circuitului Turistic al Capitalelor Țării Românești și organizarea de evenimente culturale, educaționale sau sociale centrate pe cele 4 obiecte de patrimoniu vizate, cuantificate conform Planului marketing, în perioada de sustenabilitate.
 • OS3: creșterea numărului de vizitatori cu o rată de 8,77% pe an în perioada de sutenabilitate a proiectului, asigurându-se astfel implusionarea dezvoltării județului Dâmbovița.
 • Lucrĭrile de restaurare
 • Lucrările de restaurare și valorifi care vizează următoarele obiective din cadrul Ansamblului Curtea Domnească:
 • Ruine bisericĭ paraclis:
 • Eliminarea adaosurilor parazitare;
 • Colectarea și evacuarea apelor pluviale;
 • Refacerea paramentului; Refacerea copertinei de protecție a zidurilor ruinei;
 • Refacerea pardoselilor interioare și exterioare;
 • Iluminat arhitectural de punere în valoare, respectiv iluminat perimetral alcătuit din proiectoare încastrate în noul trotuar de gardă și iluminat arhitectural de incintă realizat prin intermediul proiectoarelor;
 • Signaletică;
 • Dotări.

Turnul Chindiei

 • Recondiționarea bazei piramidale din cărămidă, inclusiv a celei din piatră, de la partea inferioară a turnului;
 • Măsuri de hidroizolare/ combatere a umidității și infiltrațiilor;
 • Consolidarea și restaurarea/ reabilitarea scării de acces;
 • Reabilitarea confecțiilor metalice și feroneriilor;
 • Refacerea tencuielilor interioare;
 • Refacerea învelitorilor;
 • Refacerea scurgerilor apelor pluviale de pe esplanadă;
 • Sistem de supraveghere video;
 • Măsuri de protecție și siguranță în exploatare pentru vizitatori;

Biserica „Sf. Vineri”-Domnească Mici

 • Reabilitarea fațadelor (parament din zidărie și elemente decorative);
 • Reabilitarea tâmplăriei exterioare, eventual refacerea acesteia;
 • Refacerea șarpantei din lemn de rășinoase;
 • Refacerea învelitorii cu același tip de material;
 • Colectarea și evacuarea apelor pluviale;
 • Reabilitarea instalațiilor interioare și exterioare; Reabilitarea confecțiilor metalice și a feroneriei;
 • Instalații de avertizare incendiu și antiefracție;
 • Signaletică;
 • Iluminat arhitectural de punere în valoare;
 • Dotări.

Biserica Domneasc[ „Adormirea Maicii Domnului”

 • Conservarea/ reabilitarea elementelor exterioare din piatră;
 • Reparații la trotuare și soclu;
 • Reabilitarea locală a paramentului exterior;
 • Revizuirea învelitorilor;
 • Sistem de degivrare la jgheaburi și burlane;
 • Signaletică;
 • Iluminat arhitectural de punere în valoare;
 • Revizuirea instalației de paratrăsnet;
 • Dotări.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Ghidul asiguratului a fost publicat de CNAS

Pentru o mai bună cunoaștere a serviciilor oferite în cadrul sistemului social de asigurări de sănătate, CNAS a realizat Ghidul asiguratului, care ajută publicul să înțeleagă modul de funcționare a acestui sistem. Ghidul cuprinde informații despre calitatea de asigurat, modalitățile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistență medicală, […]