Regimul de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă în învăţământ, actualizat prin hotărâre de Guvern

Săptămâna trecuta, pe 31 ianuarie, a fost adoptat regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal didactic din învăţământ, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora. Beneficiază de prevederile acestui act normativ personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic […]