Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, partener în proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă”

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de […]