DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Şl PROTECŢIA COPILULUI DÂMBOVIŢA, LA ORA BILANŢULUI PE ANUL 2018

În anul 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a urmărit atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2020, precum şi în conformitate cu Planul de acţiune pe anul 2018. Astfel, s-a urmărit: Creşterea calităţii serviciilor sociale prin reacreditarea/licenţierea serviciilor sociale existente şi […]