Întâlnire de lucru destinată beneficiarilor de fonduri Regio

A avut loc un nou seminar de instruire destinat beneficiarilor de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR). La acest eveniment au participat beneficiarii care au accesat fonduri europene nerambursabile în cadrul diferitelor axe prioritare aferente POR. Astfel, au fost abordate aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: […]