Delir şi nebunie în peroada interbelică(LXXXIV) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler

de Gilbert Guilleminault, coordonator_Scurtă bibliografie Valentino, romanul vieţii şi carierei sale (Editura Film Star, 1920)G. Ullman: Adevăratul ValentinoNoupy James: Love stories of Rudy Valentino,1927.F. Florey: De neuitatul şi neuitabilul Valentino. Bob Bergut şi J.C. Tachella: Valentino sau şeicul iubirii eterne.R.D. Becker: Valentino (în „Parisienne” noiembrie 1956).R. Valentino (Films in review, […]